អ្នកប្រើប្រាស់:HiW-Bot

ពីវិគីភីឌា
Wikipedia:Babel
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
en-4 This user speaks English at a near-native level.
km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះ មិនចេះនិយាយ ភាសាខ្មែរទេ ។
ស្វែងរកភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់
This user account is a bot operated by Hedwig in Washington (talk).

It is not a sock puppet, but rather an automated or semi-automated account for making repetitive edits that would be extremely tedious to do manually.

Administrators: if this bot is malfunctioning or causing harm, please block it