អ្នកប្រើប្រាស់:Moeng

ពីវិគីភីឌា
Wikipedia:Babel
km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះ មិនចេះនិយាយ ភាសាខ្មែរទេ ។
en-4 This user speaks English at a near-native level.
de-1 Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.
nl-1 Deze gebruiker bezit beginnende kennis van het Nederlands.
ស្វែងរកភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់

Hi ! ... Hello !

I am a wikipedian from Denmark,
living in the festival-city and viking-capital Roskilde.

If you understand Danish, then have a look on my userpage on the Danish WikipediaIf you wish to contact me, please use my English talk page
as I will not be monitoring this talk page very often, - thanks !, -moeng