ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

០ (សូន្យ) (ហិណ្ឌូ-អារ៉ាប់: 0) ជាចំនួន និងខ្ទង់ ប្រើដើម្បីតាងចំនួននោះក្នុងប្រព័ន្ធរបាប់។ វាដើរតួមជ្ឈិមក្នុងគណិតវិទ្យា ជាសញ្ញាណបូកនៃចំនួនគត់ ចំនួនពិត និងទម្រង់ពីជគណិតដទៃជាច្រើនទៀត។

−1 0 1
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
តួចែកគ្រប់ចំនួនគត់
ទ្វេភាគ02
ត្រីភាគ03
អដ្ឋភាគ08
ទ្វាទសភាគ012
សោឡសភាគ016
បុព្វបទបាលី-សំស្ក្រឹតសុញ្ញ


លក្ខណៈនៃ ០ ជាចំនួន[កែប្រែ]

  • ០ ជាចំនួនគត់មុនលេខ ។ ០ ស្ថិតនៅមុនចំនួនអវិជ្ជមានទាំងអស់ដែលតូចជាងវា។
  • ០ ជាចំនួនគូ។ វាអាចចែកដាច់ដោយគ្រប់ចំនួនគត់ទាំងអស់។
  • ០ ជាចំនួនមិនមែនអវិជ្ជមាន ហើយក៏មិនមែនវិជ្ជមានដែរ។
  • គ្មានចំនួនណាអាចចែកដោយ ០ ហើយ ០ គុណដោយអនន្ត និង ០/០ គឺមិនកំណត់
  • ០ ជាចំនួនធម្មជាតិតាមនិយមន័យ ដែលក្នុងករណីនេះចំនួនធម្មជាតិ និងចំនួនគត់វិជ្ជមានមានន័យមិនដូចគ្នាទេ។
  • ០ ជាចំនួនដែលបង្ហាញពីបរិមាណទទេ ឬ គ្មាន។ លទ្ធផលស្មើ ០ ក្នុងប្រូបាប គឺព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចទៅរួច
  • នៅពេលចាប់ផ្ដើមរាប់ចំនួន យើងសន្មតថាចាប់ផ្តើមពី ០ ជានិច្ច ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រតិទិនក្រេកូរី និងប្រតិទិនយូលាន ការចាប់ផ្តើមឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ ទៅ វាលែងតែតារាវិទូប្រើប្រាស់ក្បួនតម្រានានាដោយរាប់បញ្ចូលទាំងឆ្នាំ ០ ផង ដោយសភាពលំបាកក្នុងការគណនា។ ពាក្យ "ឆ្នាំ ០ គ.ស" ក៏អាចត្រូវបានប្រើ ដើម្បីពិពណ៌នានូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ដែលអាចជាចំណុចផ្តើមមួយក្នុងពេលវេលា។
  • ០ ជាចំនួនកុំផ្លិចតែមួយគត់ដែលស្ថិតនៅផ្នែកពិតផង និងនិមិត្តផង។

សញ្ញា និងតំណាង[កែប្រែ]

លេខ ០ ក្នុងរូបអក្សរបែបវាស់

លេខសូន្យសម័យទំនើបសរសេរជា រាងរង្វង់ ជាអេលីប រឺប្រអប់មានជ្រុងមូល។ ក្នុងរូបអក្សរទំនើបភាគច្រើន តួលេខ ០ មានកម្ពស់ស្មើនឹងលេខដទៃ ខុសពីបែបចាស់ ដែលខ្លីជាង (x-កម្ពស់)។

លេខ ០តូច លើតួបញ្ចាំងសប្តភាគ លេខ ០ធម្មតា លើតួបញ្ចាំងសប្តភាគ

ក្នុង តួបញ្ចាំងសប្តភាគ នៃម៉ាស៊ីនគិតលេខ នាឡិកា និងគ្រឿងបរិក្ខារផ្ទះ លេខ ០ តែងសរសេរដោយបន្ទាត់ប្រាំមួយភាគ តែគម្រូម៉ាស៊ីនគិតលេខចាស់ៗ បង្ហាញបន្ទាត់បួនភាគទៅវិញ (ដូចអក្សរ o)។