ការពិភាក្សា:ម៉ាក់ណូលា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អំពីម៉ាក់ណូលាខូប៊ូស៊ី[កែប្រែ]

«ម៉ាក់ណូលាកូប៊ូស៊ី Magnolia kobus ភាសា​ជប៉ុន​ហៅ​ថា​ koboshi (កូប៊ូហ្ស៊ី)»។ នៅក្នុងនេះមានចំនុច២ដែលខ្ញុំចង់មានយោបល់។ ទីមួយ ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវក្នុងវិគីអង់គ្លេស គេហៅជាភាសាជប៉ុនថា kobushi មិនមែន koboshiទេ។ ទី២ ពាក្យនេះបើសរសេរអោយត្រូវសំនៀងដើមគេអាន «ខុប៊ុស្សី»។ ជាបណ្ណោះអាសន្ន​ខ្ញុំសូមប្រើ «ស្ស»​ ជំនួសអោយសំលេង «sh» ដូចមានបញ្ចេញសំលេងក្នុងពាក្យ «she»។ «sh» មានសំលេងជា «ស» ពត់អណ្ដាត។ ត្រង់នេះមិនទាន់ដឹងថាខ្មែរយើងមានកំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ។ សូមជួយស្រាវជ្រាវអោយផង។ --គីមស៊្រុន ម៉ោង០៦:៤០ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

សួស្តីបាទ. Please forgive me for replying in English, but it's difficult for me to explain in Khmer. Right, Japanese actually uses short vowels more often than long vowels. For the digraph, 'sh', I understand what you are saying but I thoguht it would be more easier to read if I just use ស៊ី instead of ហ្ស៊ី. The latter does not display the ក្បៀសក្រោម well in some instances. I also know that some words that are spelled with 'sh' in English or French are written in Khmer with ស (sorry, can't think of an example right now, but I've come across them before). Anyways, can you please rewrite the things this article in proper Khmer? I know for sure the way I wrote it sounds weird. For example, I wrote ពួជ​ចុះ​មួយ​ជាន់​មាន​ថា... What I mean to say is: there was once a genus named Kmeria (with Kmeria dupereanna as the type species) but it is now deprecated into a section of the genus Magnolia as Sectio Kmeria in Latin. --Dara ម៉ោង០៣:៣៧ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
there was once a genus named Kmeria គួរ​បក​ប្រែ​ថា កាលពីមុន​​ធ្លាប់​មាន​ពូជ​មួយ​ឈ្មោះ Kmeria ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​មក​ត្រូវ​បានចាត់​ទុក​ជា អនុនៃ​ពូជ Magnolia ជា Sectio Khmeria ។--លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៧:៤១ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)

ចម្ប៉ា (សណ្ដាន)[កែប្រែ]

គួរតែបកម៉ាក់ណូលា ថា ជា ចម្ប៉ា (សណ្ដាន) ពីព្រោះអីវាជាសណ្ដានចម្ប៉ា ។ (Nisetpdajsankha ម៉ោង០៣:៥០ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))

ប៉ន្តែ​ក្នុង​វិទ្យាសាស្ក្រ Champa (Michelia spp.) មិន​មែន​ជា​សណ្តាន​ទេ។ All Michelia species were transfered to the genus Magnolia because through DNA sequencing, they were revealed to be closely related enough to be placed into the same genus (with the addition of many subgenera, sections, and subsections). The genus name Magnolia has more prominence than Michelia. The binomial name of all these species are Magnolia, not Michelia anymore. I am actually thinking about moving the name space for this article to Magnolia from "ម៉ាក់ណូលា"​ because this reflects that the name is a Latin name for the family and has not been Cambodianized yet. That is, I don't think there is an official name for this family in the Khmer language yet, I'm not even sure what the name for a "magnolia" is in Khmer because we refer to different species of this family by different names like មន្ទារ and យីហ៊ុប. Who is to say ចម្ប៉ា has prominence over the other two members, especially មន្ទារ. Personally, if it was up to me, I would use សណ្តាន or គ្រួសារ​មន្ទារ as I believe this species is more prominent in ancient literature (especially Pali text) --Dara ម៉ោង០៤:១១ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)