ធម៌សូត្រថ្វាយបង្គំព្រះ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ធម៌សូត្រថ្វាយបង្គំព្រះ
[កែប្រែ]


ថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈព្រះត្រ័យរត្នន​ ឥមេហិ ​ទិបធូបា - សូត្រថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈដល់ព្រះរតនត្រៃ
នមស្ការព្រះពុទ្ធរតនៈ នមោតស្ស - យោសន្និសិន្នោ - យេចពុទ្ធា - ឥតិបិសោ - នត្ថិមេសរណំ - ឧត្តមង្គេន
នមស្ការព្រះធម្មរតនៈ អដ្ឋង្គិការិយ - យេចធម្មា - ស្វាក្ខាតោ - នត្ថិមេសរណំ - ឧត្តមង្គេន
នមស្ការព្រះសង្ឃរតនៈ សង្ឃោវិសុទ្ធោ - យេចសង្ឃា - សុបដិបន្នោ - នត្ថិមេសរណំ - ឧត្តមង្គេន
ធម៌សូមបុណ្យកងកុសល ខ្ញុំសូមនមស្ការ លើកហត្ថាឱនសិរសី
ថ្វាយបង្គំព្រះសារីរិកធាតុ វន្ទាមិចេតយំ - ខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំ ឆ្ពោះព្រះបរមចេតិយ
សុភមង្គលកថា ហោន្តុសព្វំសុមង្គលំ - សុមង្គលគឺសេចក្តីចំរើនដ៏ល្អគ្រប់យ៉ាងចូរមានដល់ខ្ញុំ
ធម៌ផ្សាយមេត្តា សព្វេបុរត្ថិមាយ - ពួកសត្វទាំងអស់ក្នុងទិសបូព៌
ធម៌រំលឹកគុណ តេជះខ្ញុំសាង សំអិតសំអាង ឱនកាយវាចា
ខមាបនគាថា យេកេចិខុទ្ទកាបាណា - សត្វទាំងឡាយណាមួយ ទោះតូចក្តីធំក្តី
អនុមោទនារក្ខាយាចនគាថា អាកាសដ្ឋា ច ភូម្មដ្ឋា ទេវា នាគា មហិទ្ធិកា
ជយបរិត្តគាថា មហាការុណិកោ នាថោ - ជយន្តោ ពោធិយា មូលេ
សម្ពុទ្ធេ សម្ពុទ្ធេ អដ្ឋវិសញ្ច ទ្វាទសញ្ច - ខ្ញុំព្រះករុណា សូមក្រាបថ្វាយបង្គំ នូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ
ព្រះបារមី៣០ ឥតិបិទានបារមី​ សម្បន្នោ សោ ភគវា - ឥតិបិទាន ឧបបារមី​ សម្បន្នោ សោ ភគវា
បត្តិទានគាថា យំកិញ្ចិ កុសលកម្មំ - អំពើជាកុសលឯណាមួយ ដែលខ្ញុំគប្បីធ្វើដោយទ្វារទាំង៣
អញ្ជើញពពួកទេវតា សមន្តា ចក្កវាឡេសុ អត្រាគច្ឆន្តុ - ទេវតាទាំងឡាយ ក្នុងចក្រវាឡទាំងឡាយដោយជុំវិញ
ទេវតាបកាសនគាថា សគ្គេកាមេ ច រូបេ - ទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌
ពុទ្ធជ័យមង្គល ពាហុំសហស្សមភិនិម្មិតសា - ព្រះមុនិន្ទលោកាចារ្យ ផ្ចាញ់ក្រុងមារចិត្តមោហន្ធ
សូត្រឧទ្ទិសកុសលច្រូចទឹក ឥមិនាបុញ្ញកម្មេន ឧបជ្ឈាយា គុណុត្តរា - ដោយបុញ្ញកម្មនេះ ឧបជ្ឈាយ៍ទាំងឡាយ
ពិធីសមាទានសីល៥ ឧកាស មយំភន្តេ - បាណាតិបាតា វេរមណី - ខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននូវសិក្ខាបទ
ពាក្យអារាធនាព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្ត វិបត្តិប្បដិពាហាយ - សូមព្រះករុណាទាំងឡាយចំរើននូវព្រះបរិត្ត
មង្គលសូត្រពហូទេវា ឯវមេ សុតំ្ត - ពហូទេវា មនុស្សា ច មង្គលានិ - គឺខ្ញុំឈ្មោះអានន្ទបានស្តាប់មកហើយយ៉ាងនេះថា
(ចម្លងចេញពីសៀវភៅគិហិបតិបត្តិពិសេស)
សៀវភៅធម៌ថ្វាយបង្គំព្រះ.pdf