Jump to content

បេណេឌីកទី១៦

ពីវិគីភីឌា
បេណេឌីកទី១៦
សម្ដេចប៉ាបបេណេឌីកទី១៦ ឆ្នាំ២០១៣
Enthronedថ្ងៃទី១៩ខែមេសាឆ្នាំ២០០៥
Reign endedងៃទី២៨ខែ​កុម្ភះឆ្នាំ២០១៣
Predecessorសម្ដេចប៉ាបយ៉ូហានប៉ូលទី២
Successorសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់សូ័រ
Orders
Ordinationថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៥១
Personal details
Birth nameយ៉ូសែប រ៉ាតហ្សីហឺ្គ
Bornភូមិម៉ាកតាឡាម រដ្ឋប៉ាវ៉ារៀ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
Nationalityប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
MottoCooperatores veritatis (រួមគ្នាសំរាប់ការពិត)[១]
Signature{{{signature_alt}}}
Coat of arms{{{coat_of_arms_alt}}}

សម្ដេចប៉ាបឧបយុវរាជបេណេឌីកទី១៦ គឺជាសម្ដេចប៉ាបទី២៦៥ នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិក ពីថ្ងៃទី១៩ខែមេសាឆ្នាំ២០០៥ ដល់ថ្ងៃទី២៨ខែ​កុម្ភះឆ្នាំ២០១៣។

ព្រះនាមប្រសូតរបស់សម្ដេចប៉ាបជា លោកយ៉ូសែប រ៉ាតហ្សីហឺ្គ។

សម្តេចប៉ាបកើតនៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩២៧ នៅភូមិម៉ាកតាឡាម រដ្ឋប៉ាវ៉ារៀ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៥១ លោកត្រូវបានតែងតាំងជាបូជាចារ្យ

ព្រះអង្គជាគ្រូបង្រៀនទេវវិទ្យាល័យ នៅវិទ្យាល័យទស្សនះវីជ្ជា និងទេវវិទ្យា «ហ្រ្វេស៊ិង» (Fresing)។

ព្រះអង្គបង្រៀននៅទីក្រុងបន ក្នុងឆ្នាំ១៩៥៩ ដល់ឆ្នាំ១៩៦៣។

ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៣ ដល់ឆ្នាំ១៩៦៦ ព្រះអង្គបង្រៀននៅ សកលវិទ្យាល័យ «ធូបីងជិន» (Tübingen)។

ឆ្នាំ១៩៦៩ ព្រះអង្គបង្រៀន ទស្សនះវិជ្ជា និងទេវវិទ្យា នៅវិទ្យាល័យ «រ៉ាធីសបូន» (Ratisbonne)។

នៅក្នុងមហាសន្និបាតវ៉ាទីកង់ទី២ (ឆ្នាំ១៩៦២) ព្រះអង្គបានតែតាំងជាទី ប្រឹក្សារបស់ លោកអភិបាលដ៍ឧត្តុង្គឧត្តមនៃភូមិភាគ «កូលន៍» (Köln)។

ថ្ងៃទី២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ១៩៧៧ សម្តេចប៉ាបប៉ូលទី៦ បានតែងតាំងព្រះអង្គ ជាអភិបាលដ៍ឧត្តុង្គឧត្តម ប្រចាំនៅភូមិភាគ «មុយនិច» (Munich) និងភូមិភាគ «ហ្រេ្វស៊ិង»។

ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៧ សម្ដេចប៉ាបប៉ូលទី៦ បានតែងតាំងព្រះអង្គជា អគ្គអភិបាល។

ក្នុងថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ជកា ឆ្នាំ១៩៨១ សម្ដេចប៉ាបយ៉ូហានប៉ូលទី២ បានតែងតាំងព្រះអង្គ ជាប្រធានក្រសួងនៃ លទ្ធិជំនឿនៅទីក្រុងរ៉ូម

នៅថ្ងៃទី១៩ខែមេសាឆ្នាំ២០០៥ ព្រះអង្គត្រូវបានជាសម្តេចប៉ាប និងបានជ្រើសរើសព្រះនាម «បេណេឌីក» (ដូចសម្តេចប៉ាប បេណេឌីកទី១៥ ក្នុងឆ្នាំ១៩១៤ ដល់ឆ្នាំ១៩២២)។

នៅថ្ងៃទី២៨ខែ​កុម្ភះឆ្នាំ២០១៣ ព្រះអង្គដាក់រាជ្យ និងយាងទៅវត្ត។

ថ្ងៃទី១១ កុម្ភៈ ២០១៣ សម្ដេចប៉ាបបេណេឌីកបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពីការលះបង់សឹទ្ធរបស់ព្រះអង្គក្នុងសម្ដីជាភាសាឡាតាំងមុនកាឌីណ័ល(សមណសក្តិក្នុងគ្រឹះសាសនា)ហើយប្រកាសគុណកថាមួយថា ចិត្ត និងកាយគ្មានកំលាំងរឹងមាំ ព្រោះតែព្រះជនយូរអង្វែងរបស់ព្រះអង្គ។ ថ្ងៃទី២៨ កុម្ភៈ ២០១៣ ការលះបង់របស់ព្រះអង្គបានក្លាយជាសក្ត័សិទ្ធិ។ ព្រះអង្គ គឺជាសម្ដេចប៉ាបទី១ដែលលះបង់សិទ្ធចាប់តាំងពីសម្ដេចប៉ាបហ្គ្រីហ្គូរីទី១២នៅឆ្នាំ១៤១៥ ហើយជាលើកទី១ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះអំពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីសម្ដេចប៉ាបសែលឡែសស្ទីនទី៥ នៅឆ្នាំ១២៩៤។ គាត់ គឺត្រូវបានគិតរំពឹងទុកថាប្ដូរទៅក្នុងការកែប្រែថ្មីៗអំពីជីវភាពម្ដាយនៃសហធម្មិកសម្រាប់ការចូលនិវត្តរបស់ព្រះអង្គ។ នៅថ្ថៃទី១៣ នីនា ២០១៣ ព្រះអង្គត្រូវបានទទួលជោគជ័យដោយសារសម្ដេចប៉ាបហ្រង់ស្វ័រ


ប្រវត្តិសង្ខេប[កែប្រែ]

សម្ដេចប៉ាប បេណេឌីកទី១៦ នៅឯសវនាការឯកជន នៅថ្ងៃទី ២០ មករា​ ឆ្នាំ២០០៦

សម្ដេចប៉ាបបេណេឌីកទី១៦ត្រូវបានជ្រើសតាំងនៅអាយុ ៧៨ឆ្នាំ។ គាត់ គឺជាមនុស្ស​ដែលចាស់បំផុតបានគេជ្រើសតាំងជាសម្ដេចសង្ឃរាជចាប់តាំងពីសម្ដេចប៉ាបខ្លិមិនទី១២«Clement XII»(១៧៣០ដល់១៧៤០)។គាត់ធ្វើការបម្រើជាកាឌីណាល់យូរជាងសម្ដេចប៉ាបដ៏ទៃទៀត ចាប់តាំងពីសម្ដេចប៉ាបបេណេឌីកទី១៣(១៧២៤-១៧៣០)។ កាល​រជ្ជកាលទី៨បានកំពុងមានសម្ដេចប៉ាបអាដ​ឌ្រៀនទី៦ជាជនជាតិអាលឺ្លម៉ង់(១៥២២ ដល់១៥២៣)មកពីទីក្រុងអ៊ុយទ្រិចត៍«Utrecht» គាត់ គឺជាសម្ដេចប៉ាបជនជាតិអាលឺម៉ង់ទី៩។ សម្ដេចប៉ាបចុងក្រោយតាំងឈ្មោះជាបេណេឌីកគឺជា បេណេឌីកទី១៥ជាជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់ពីឆ្នាំ១៩១៤ ដល់១៩២២ កំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១(១៩១៤-១៩១៨)។

គាត់កើតនៅឆ្នាំ១៩២៧ ក្នុងភូមិ ម៉ាក«Marktl»រដ្ឋបាវ៉ារៀ ប្រទេសអាលឺម៉ង់​។ គ្រួសាររ៉ែងស៊ីងហ្គើ«Ratzinger»មានវីជា្ជជីវៈនិយមប្លែកៗជាសកលវិទ្យាល័យទេវវីទ្យាមួយមុនពេលតែងតាំងជាបូជាចារ្យជាអភិបាលដ៍ឧត្តុង្គឧត្តម ប្រចាំនៅភូមិភាគ «មុយនិច» និងភូមិភាគ «ហ្រេ្វស៊ិង»ដោយសម្ដេចប៉ាបប៉ូលទី៦(១៩៦៣ដល់១៩៧៨)។ រយៈដ៏ខ្លីក្រោយមក គាត់​ត្រូវបានធ្វើជាជនសំខាន់ក្នុងលទ្ធិជំនឿនៅថ្ងៃទី២៧ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧។ព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននៃលទ្ធិជំនឿសហធម្មចារីដោយសម្ដេចប៉ាបយូហានប៉ូលទី២ ក្នុងឆ្នាំ១៩៨១ ហើយចាត់តាំងព្រះកិត្តិយសជាសង្ឃកាតូលិកនៃវីលីទ្រីស៊ិញនី«Velletri-Segni»ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៣។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ព្រះអង្គត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុព្រឹទ្ធបុរសនៅវិទ្យាល័យកាតូលិក

នៅថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០០២ ព្រះអង្គត្រូវបានតាំងព្រះនាមជាព្រឹទ្ធបុរសគោរពច្បាប់ទំលាប់គួរអោយចាប់ចិត្ត ដែលសម្ដេចសង្ឃរាជដ៏សំខាន់មានអំនាចនៅជាយតំបន់អូស្តា«Osta»។ ព្រះអង្គព្រឹទ្ធបុរសសំខាន់ដំបូងនៃសកលបានជ្រើសជាសម្ដេចប៉ាបចាប់តាំងពីសម្ដេចប៉ាបប៉ូលទី៤(ឆ្នាំ១៥៥៥ដល់១៥៥៩) និងជាសង្ឃរាជកាតូលិកដំបូងដែលត្រូវបានតាំងនាមជាសម្ដេចប៉ាបចាប់តាំងពីសម្ដេចពៀវទី៨ «Pius VIII»(ឆ្នាំ១៨២៩ដល់១៨៣០)។

មុនពេលកា្លយជាសម្ដេចប៉ាប គ្រួសាររេតស៊ីងហ្គឺ គឺជាក្រុមបុរសមួយមានឥទ្ធិពលក្នុងព្រះវិហារកាតូលិករ៉ូម៉ាំងខឺរៀ«Roman Curia» និងជាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធសម្ដេចប៉ាបយូហានប៉ូលទី២។ បន្ថែមលើសភាសាកំណើតរបស់គាត់ បេណេឌីកនិយាយភាសាបារាំង និងអ៊ីរតាលីយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ​។ គាត់ក៏ចេះប្រើភាសាឡាតាំង និយាយភាសាអង់គ្លេស និងភាសាអេស្ប៉ាញយ៉ាងគ្រប់គា្រន់។

ជីវិតមុនឆ្នាំ១៩២៧ដល់១៩៥១[កែប្រែ]

អត្ថបទសំខាន់: ជីវិតមុនជាសម្ដេចប៉ាបបេណេឌីកទី១៦

ផ្ទះកន្លែងរេតស៊ីងហ្គឺ់បានកើត ក្នុងម៉ាកត៍្ល (Marktl) រដ្ឋបាវ៉ារៀប្រទេសអាល្លឺម៉ង់​អគារនេះនៅង់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។

លោក យូសែប អាលៀសៀវបានកើតនៅថ្ងៃសៅរ៍បរិសុទ្ធទី១៦ មេសា​១៩២៧ ក្នុងរដ្ឋស្កូលស្ត្រាបិ៍ទី១១។ គាត់គឺជាកូនទី៣​ និងកូនក្មេងបំផុតក្នុងគ្រួសារយូសែបរេតស៊ីងហ្គឺ និងជាមន្រីប៉ូលីសការិយាល័យម្នាក់។ គ្រួសាម្ដាយរបស់គាត់ គឺជាដើមនៃទីរ៉ូលខាងត្បូង(សព្វថ្ងៃនៅប្រទេសអ៊ីតាលី)។ បងប្រុសរបស់សម្ដេចប៉ាបបេណេឌីកទី១៦គឺ ជីអ៊ក រេតស៊ីងហ្គឺ ជាលោកសង្ឃ និងជាអតីតនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមអ្នកចម្រៀង រីហ្គីនស្បឺហ្គឹ ដុំស្ប៉ែតស៊ិន(ក្នុងគ្រឹស្ដសាសនា) គឺរស់នៅដល់ពេលនេះនៅឡើយ។ ប្អូនស្រីរបស់គាត់ ម៉ារៀ រេតស៊ីងហ្គឺមិនដែលរៀបការទេ នៅថែរក្សាជាម្ចាស់ផ្ទះកាឌីណ័លរេតស៊ីងហ្គឺ រហូតដល់នាងស្លាប់នៅឆ្នាំ១៩៩១។​ អ៊ំប្រុសរបស់ពូកគេគឺជាអ្នកនយោបាយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ ជីអ៊ក រេតស៊ីងហ្គឺ

រេតស៊ីងហ្គឺបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងទីក្រុង​ អាស្កូ អាម​ អ៊ីន<<Aschau am Inn>>ដែលបានប្ដូរកិតិ្តយសរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។ បើតាមថ្ងៃខួបកំណើតទី១៤របស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ១៩៤១ រេតស៊ីងហ្គឺ គឺត្រូវបានកែនអោយធ្វើទាហានយុវជនហ៊ីត្លែ។ បន្ទាប់ពីខែ តុលា ឆ្នាំ១៩៣៩ សមាជិក គឺច្បាប់តម្រូវអោយក្មេងប្រុសជនជាតិអាល្លឺម៉ង់អាយុ១៤ឆ្នាំទាំងអស់។ ប៉ុន្តែជាការរំភើបមួយសមាជិកដែលបោះបង់ចោលរងចាំការណាត់ជួបតាមបងប្រុសរបស់គាត់។ ឆ្នាំ១៩៤១ បងប្អូនជីដូនមួយរបស់រេតស៊ីងហ្គឺម្នាក់ ជាក្មេងប្រុសអាយុ១៤ ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដោនស៊ីនខ្រូម<<Down syndrome>>ត្រូវបានយកទៅឆ្ងាយដោយសាររបបណាស៊ី និងអំពើឃាតកម្មកំឡុងពេលក្រុមឃោសនាសកម្មធីហ្វ័របស់សុជាតិវិទ្យាណាស៊ី

ឆ្នាំ១៩៤៣ ក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ គាត់គឹត្រូវបានត្រៀមចូលខ្លូនសម្រាប់បាញ់យន្តហោះរ​បស់អាល្លឺម៉ង់ ឈ្មោះឡាហ្វវែហ្វហ្វែនញ៉េលហ្វឺទ័ពក្មេងអាកាស។ រេតស៊ីងហ្គឺកាលនោះបានហ្វឹកហ្វើនទ័ពថ្មើជើងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ជាប្រទេសមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្នឹទ្និក្នុងពេលបំពេញមុខងាររបស់គាត់ឆ្នាំ១៩៤៥។ គាត់បានបោះបង់ត្រលប់ទៅជូបគ្រួសាររបស់គាត់វិញក្នុងទីក្រុងត្រោនស្តៀន បន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានផ្អាករហូតដល់ឈប់។ ទើបតែ ក្រុមជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនបានបង្កើតទីបញ្ជាការក្នុងផ្តះរេតស៊ីងហ្គឺ។ ជាកូនទាហានម្នាក់គាត់ត្រូវបានដាក់ក្នុងជំរុំមួយឈ្មោះ ភីអូដឹបេលយូ<<POW >> ប៉ុន្តែគាត់ ត្រូវបានដោះលែង២​​ ៣ខែក្រោយមកសង្គ្រាមបញ្ចប់នៅខែ ឧសាភា ឆ្នាំ១៩៤៥។ គាត់បានចូលរៀនសិក្ខាសាលាម្ដងទៀតតាមបងប្រុសរបស់គាត់ជីអ៊កកុ្នងខែវិច្ឆិកា។

ដូច្នេះ​ការចូលនិវត្តន៍របស់គាត់ឆ្នាំ១៩៤៥ បងប្រុសទាំងពីរបានចូលជសាលារៀនជាន់ខ្ពស់សន្តបុគ្គលក្នុងទីក្រុងត្រោនស្តៀន បន្ទាប់មកសិក្សានៅឌុយខាល ជីអ៊កជីនណាំ<<Ducal Georgianum (Herzogliches Georgianum)>> នៅសកលវីទ្យាល័យឡាដវីង​ ម៉ាក់ស៊ីមីនីលៀន <<Ludwig-Maximilian University>> ក្នុងភូមិភាគមុយនិច។ ពូកគេទាំងពីរនាក់បានបំបូសក្នុងភូមិភាគហ្រេស៊ីង ថ្ងៃទី២៩ មិថុនា​ ១៩៥១​ ដោយលោកមិចឆៀលវ៉ន ហ្វលហាបឺ<<Michael von Faulhaber>>ភូមិភាគមុយនិច

វិជ្ជាជីវៈជាសម្ដេចប៉ាប[កែប្រែ]

វីជ្ជាជីវៈនៃវិទ្យាល័យ (1957 ដល់១៩៧៧)[កែប្រែ]

១៩៥៩ រេតស៊ីងហ្គឺ បានក្លាយជាសាស្រ្តចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យបន ។ ការបង្រៀលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គគឺ ជំនឿព្រះជាម្ចាស់ និង ទស្សនៈព្រះជាម្ចាស់។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៣ គាត់បានប្ដូរទៅមហាវិទ្យាល័យម៉ាន់ស្ថឺ<<Münster>>.

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. "Biography of His Holiness Pope Benedict XVI". Vatican.va. Retrieved 9 October 2012.