ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះសហគមន៍កាតូលិក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រះសហគមន៍កាតូលិជាក្រុមគ្រិស្តសាសនាមួយ ដែលមានទីបញ្ជាការនៅប្រទេសវ៉ាទីកង់ នៅ អឺរ៉ុប អ្នកដឺកនាំជាសម្ដេចប៉ាប

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន២ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន២។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ព្រះសហគមន៍កាតូលិក"

ទំព័រចំនួន៩ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៩ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។