ប៉ាង ខាត់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ វីរិយបណ្ឌិតោ ជាអ្នកដែលបានបកប្រែហិតោបទេសជាភាសាសំស្ក្រឹតរបស់បណ្ឌិតនារាយណៈមកជាភាសាខ្មែរ

ដោយដាក់ចំណងជើងថា"ស្រីហិតោបទេស"។