ស្រុកឧដុង្គ

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកឧដុង្គ (អង់គ្លេស: Odongk District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានរដ្ឋបាល ១៥ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកឧដុង្គ
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស
៥០៥០១ ឃុំចាន់សែន Chan Saen Commune
៥០៥០២ ឃុំជើងរាស់ Cheung Roas Commune
៥០៥០៣ ឃុំជំពូព្រឹក្ស Chumpu Proeks Commune
៥០៥០៤ ឃុំក្សេមក្សាន្ត Khsem Khsant Commune
៥០៥០៥ ឃុំក្រាំងចេក Krang Chek Commune
៥០៥០៦ ឃុំមានជ័យ Mean Chey Commune
៥០៥០៧ ឃុំព្រះស្រែ Preah Srae Commune
៥០៥០៨ ឃុំព្រៃក្រសាំង Prey Krasang Commune
៥០៥០៩ ឃុំត្រាចទង Trach Tong Commune
៥០៥១០ ឃុំវាលពង់ Veal Pong Commune
៥០៥១១ ឃុំវាំងចាស់ Veang Chas Commune
៥០៥១២ ឃុំដំណាក់រាំង Damnak Rang Commune
៥០៥១៣ ឃុំពាំងល្វា Peang Lvea Commune
៥០៥១៤ ឃុំមាត់អូរ Moat Ou Commune
៥០៥១៥ ឃុំភ្នំតូច Phum Touch Commune

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ក្រៅភ្នំឧដុង្គ[កែប្រែ]