ប្រាសាទខ្មែរនៅលើទឹកដីថៃ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រាសាទខ្មែរដែលបានបាត់បង់នៅលើទឹកដីប្រទេសថៃ(សៀម) មាន