ព្រះវិងគនេសះវារី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
​​​ ព្រះ​ម៉ែវិងគនេសះវារី
(ព្រះ​ម៉ែគណេសានី)
Ganeshani - Black Stone - Circa 10th Century CE - Bihar - ACCN 3919 - Indian Museum - Kolkata 2015-09-26 3894.JPG
សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា
ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
ព្រះស្វាមី ព្រះគណេស
យាន្តជំនិះ កណ្ដុរ
ទេវរូបព្រះម៉ែវិនាយៈកី​(ទេពធីតាមុខដំរី )
ទេវរូបព្រះម៉ែ​វិនាយៈកី​(ទេពធីតាមុខដំរី ) សិល្បៈឥណ្ឌា.
ទេវរូបព្រះម៉ែវិនាយៈកី​(ទេពធីតាមុខដំរី ) សិល្បៈឥណ្ឌា.

​ ព្រះម៉ែវិនាយៈកី (អង់គ្លេស: goddess Vinayaki ភាសាសំស្ក្រឹត: विनायकी देवी ) គឺ ទេពធីតាមុខដំរី នៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា , ព្រះនាង គឺ ទេវតាទេពភេទស្ត្រីមុខដំរី រក្សាពិភពលោកក្នុង​នៅសកលលោក.៕ ព្រះនាងគឺជា ទេពធីតាម្តាយទាំង៨របស់សក្តិនិកាយ. , ព្រះនាងគឺជា ​អវតារព្រះទេវី ទេពជាយារបស់ព្រះគណេស.។ ៚ [១]

ព័ត៌មានលម្អិត[កែប្រែ]

រូបភាពទេវរូបព្រះម៉ែវិនាយៈកី[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]