លិង្គ

ពីវិគីភីឌា
លិង្គ
លិង្គ
លិង្គ.

លិង្គពងក្ដ ( អង់គ្លេស: Penis or Dick , Vietnamese: Palad khik , ថៃ: ปลัดขิก ) គឺជាអវយវៈរបស់​មនុស្ស​ភេទ​បុរសនិង​សត្វ​ឈ្មោល​ខ្លះ និងគឺជាអង្គ​ទឹក​មុត្រ​របស់ថនិកសត្វ អវយវៈលិង្គគឺជាសទិសះ​ឆ្ដេញ​ភេទ​ស្ត្រីឬញី។[១]


កំណត់[កែប្រែ]


មើលផងដែរ[កែប្រែ]