សន្តសិលា

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សន្តសិលា

សន្ត សិលា ដែលត្រូវបានត្រូវបានមនុស្សទូទៅស្គាល់ថាជាលោកស៊ីមុនភេធឺដែលគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំនៃគ្រិស្ដសាសនាកាតូលិកហើយក៍ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជា សាវ័កនៃព្រះយ៉េស៊ូ ដោយ យាងទៅតាមគម្ពីរតេស្ដាម៉ង លោក ភេធឺជាមនុស្សដែលល្បីនៅក្នុងគម្ពីរតេស្ដាម៉ង់និងជាសាវ័ក ដែលគោរពសាលនាគ្រិស្ដយ៉ាងបរិសុទ្ធ។កូនប្រុសរបស់ចន ដែលមកពីភូមិ​បាសេដា​​(Bathsaida)​​​ខេត្តហ្កាលីលិ(Galilee)បងប្រុសរបស់គាត់អាត្រ(Andrew)គឺជាអ្នកគោរពសាសនាគ្រិស្ដយ៉ាងបរិសុទ្ធម្នាក់ដែរ។លោកភេធឺគឺគោរព​និងបម្រើគ្រិស្ដសាសនាយ៉ាងមុតមាំហើយគិតថាព្រះវិហាររបស់សាសនាកាតូលិចដំបូងរបស់សម្ដេចប៉ាបគាត់ក៏បានជឿទុកចិត្តជាមូយនិងការបង្កើតព្រះវិហារនៅអទិន

(Antioch)ហើយបានប្រធានអ្នកដឹកនាំរយះពេលប្រាំពីរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសង្គមរបស់សាសនាគ្រិស្តហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់គាត់ព្រះគម្ពីររបស់គាត់បានទៅដល់ភនធូន(Pontus)ហ្កាឡាតីន(Galatia)កាភិនដាសិ(Cappadacia)អាស៊ី(Asia)ម៉ានឺ(Minor)ប៊ិកនី(Bithynia)ដែលពូកគេទទួលតាមរយះអ្នកគោរពនិងជឿជាក់គឺលោកជាវ(Jews) ហិនប្រូ(Hebrew) ហើយនិង ជនបរទេលដែលគោរពសាសនាគ្រិស្តបន្ទាប់មកគាត់បានទៅទីក្រុងរូមនៅឆ្នាំបន្ទាប់នៃក្លាដាយ(Claudius)គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនជាង សន្តមាច(Magus)​ហើយអ្នកគោរពច្រើនអស់រយះពេលជាយូរមកហើយ។ដោយយាងទៅតាម​អ្នកកានសាសនា​គ្រិស្តបានសរសេរសៀវភៅ​សំបុត្រជាទូទៅ​ពីរហើយ​និងសញ្ញានៃ​សេចក្ដីពិត​ដែលគាត់មានហេតុត្រឹមត្រូវ(ដូចជាសញ្ញជាសាវ័ករបស់គាត់ហើយនិងអ្នកបកប្រែទៀតផង)។និងសៀវភៅជាច្រើនទៀត ដែលជាការប្រតិបត្តិរបស់គាត់ ភីតធឺ គឺជាសិក្ខាបនៃព្រះយេស៊ូ ការប្រៀនប្រដៅ ហើយ សុភនិច្ឆ័យ គឺត្រូវបានច្រានចាលនៅព្រះវិហារសាសនាកាតូលិច ដែលមិនពិត។ដោយយាងទៅតាមគម្ពីរតេស្ដាម៉ង សន្ត ភេត ធឺគឺជាសាវ័កទីដប់ពីរដែលបានជ្រើសរើសដោយព្រះយេស៊ូរបស់សាវ័កដំបូង។អ្នកស្ទូចត្រីជាដើម គាត់បានដឹកនំាច្បាប់វិន័យជាមួយព្រះយេស៊ូក្នុងអំឡុងពេលនៅមិនទាន់ជាសាវ័កពេញលេញនៅឡើយដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំ។តាមគម្ពីរតេស្ដាម៉ង សន្ត សិលា បានទទួលសារភាពចំពោះព្រះយេស៊ូ ដូច មិចសាសដែលជាសាវ័ករបស់ព្រះយ៉េស៊ូ។

ឈ្មោះ និង ជីវប្រវត្តិ[កែប្រែ]

សន្ត សិលាឈ្មោះដើមរបស់គាត់គឺស៊ីម៉ន ស៊ីម៉នគឺជាភាសាអង់គ្លេស។ឈ្មោះបន្តាប់របស់គាត់គឺសិលា ឈ្មោះជាភាសាឡាតាំងគឺភេធ ត្រូស ជាមួយនិងធ្វើឲមានរបៀបជាប្រុស ដូចនិងការទន់ភ្លន់និងហ្មតចត់ និងក្នុងភាសាក្រិច គឺមានគំនិត ពិចារណាខ្ពស់ភាសាឡាតំាងភេត្រាល(petra) គឺបានកម្ចីមកពីភាសាក្រិច ដែលបានមកពីពាក្យ ស៊ីម៉ន ស៊ីហាម ដែលបន្ទាប់ពីឈ្មោះរបស់គាត់មុនគឺ ហិលិនីស៊ី អារាម៉ា(Hellenised Aramaic)។នៅក្នុងភាសាអង្គគ្លេសនិងភាសាអាឡឺម៉ង ពាក្យភេតធឺ(Peter)ភាសាបារំាង ភីរៀ(Pietro)ភាសាអ៊ីតាលី ភីត្រូ(Pietro) ហើយភាសាអេស្ពាញនិងព័រទុយហ្គ័លភេដ្រូ(Pedro)។ស៊ីយ៉ាឬអារ៉ាម៉ាជាសំគាល់អោយពាក្យសិលាគឺស៊ីមហាដែលក្លាយមកពីពាក្យក្រិចនដែលមានន័យសិលាដែរ ក៏ដូចជាសន្តសិលា ខាផា(Cepha)និងឃិពហា(Kepha) ដែលមកពីភាសាក្រិច ក៏មានន័យថាសិលាលដែរ។យ៉ាងនេះក៏ដោយលោករ៉ូដូ ពិចដែលជាទេវវិទូរបស់សាលនាកាតូលិក បានបដិសេធចំពោះន័យនៃពាក្យខាផា(Cepha)ថាជា ថ្ម បាល់ គុម្គឈើ អំបោះ និងពាក្យសិលាវាគ្រាន់តែជាន័យលាក់កំបាំងមួយ ភេត្រា(Petra) មានន័យតាមភាសាក្រិចថា សូរនៃសិលា ការរញ្ជួយនៃសិលា ច្រាំងថ្មចោទ ជាល្អាង ហើយ ពាក្យភិនត្រូល(Petros)មានន័យថាជា កំទេចថ្ម ។