សាបា

ពីវិគីភីឌា
ទីក្រុងសាបា
Thị xã Sa Pa
ទីប្រជុំជន (ថ្នាក់-៤)
ទិដ្ឋភាពនៃសាបា
ប្រទេស វៀតណាម
តំបន់ភាគពាយ័ព្យ
ខេត្តឡាវកាយ
ទីក្រុងសាបា
ផ្ទៃក្រឡា
 • ទីប្រជុំជន (ថ្នាក់-៤)២៦១ ម៉ាយ ការ (៦៧៧ គម2)
 • Urban២១.០៥ ម៉ាយ ការ (៥៤.៥១ គម2)
ប្រជាជន (២០១៨)
 • ទីប្រជុំជន (ថ្នាក់-៤)៨១ ៨៥៧
 • Urban៣៨ ១២២

សាបា គឺជាទីក្រុងកម្រិតស្រុកនៃខេត្តឡាវកាយ ក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសវៀតណាម ។ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៨ ទីក្រុងមានប្រជាជនចំនួន៦១ ៤៩៨ នាក់។ [១] ទីក្រុងនេះគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី ៦៧៧ គីឡូម៉ែត្រ . ទីប្រជុំជនស្ថិតនៅសាបា[២] វាគឺជាទីប្រជុំជនទីផ្សារសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានក្រុមជនជាតិភាគតិចជាច្រើនដូចជា ហ្មុង ដាវ (យ៉ៅវ) ហ្សៃយ សាផូ និង តៃ រស់នៅ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH LÀO CAI
  2. Districts of Vietnam. Statoids