ស្រុកនៃឡាវ

ពីវិគីភីឌា

 

ប្រទេសឡាវ គឺចែកចេញជា ១៧ ខេត្ត (លាវ: ແຂວງ, ខ្វែង) និង ១ អាណាខេត្ត (លាវ: ກຳແພງນະຄອນ, កំផែងនគរ) ឬ សាលារាជធានី (ນະຄອນຫລວງ , នគរហ្លួង ណាខនហ្លួង ) ។ លើសពីនេះ តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចំនួន 1 (តំបន់ខណ្ឌ ខេត្តពិសេស ) មាននៅចន្លោះឆ្នាំ 1994 និង 2006 នៅពេលដែលវាត្រូវបានបញ្ចូលឡើងវិញទៅក្នុងខេត្តជុំវិញរ (ឧ. វៀងច័ន្ទ និង សៀងខ្វាង) ។ តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ជ័យសម្បូរណ៍ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​វិញ​ជា​ខេត្ត​ទី ១៧ ។ ខេត្តនីមួយៗត្រូវបានបែងចែកទៅជាស្រុក ( ឡាវ : ເມືອງ, មឿង ) ហើយបន្ទាប់មកបែងចែកទៅជាភូមិ ( ឡាវ : ບ້ານ , បាន) ។

ស្រុកនៃប្រទេសឡាវ

បញ្ជីស្រុកនៅប្រទេសឡាវ[កែប្រែ]

Districts of Laos
ចំណាំ — ស្រុកនីមួយៗមានលេខកូដក្នុងវង់ក្រចកដែលបង្ហាញពីរខ្ទង់ដំបូងជាខេត្ត និងពីរខ្ទង់ចុងក្រោយជាស្រុកតំណាងឱ្យខេត្តនោះ
លេខ ស្រុក ខេត្ត
ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ ឈ្មោះជាភាសាឡាវ
1-01 ស្រុកចាន់ថៈប៊ុរី (ច័ន្ទបុរី)​ (ទីក្រុងវៀងចន្ទន៍) ເມືອງຈັນທະບູລີ នគរហ្លួងវៀងច័ន្ទន៍
1-02 ស្រុកស៊ីខូតៈបូង (ស៊ីគោតត្បូង) (ទីក្រុងវៀងចន្ទន៍) ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ
1-03 ស្រុកសៃសេតថា (ជ័យជេដ្ឋា) (ទីក្រុងវៀងចន្ទន៍) ເມືອງໄຊເສດຖາ
1-04 ស្រុកស៊ីសាត់តៈណាក (ស្រីសត្តនាគ) (ទីក្រុងវៀងចន្ទន៍) ເມືອງສີສັດຕະນາກ
1-05 ស្រុកណាសាយថង (ទីក្រុងវៀងចន្ទន៍) ເມືອງນາຊາຍທອງ
1-06 ស្រុកសៃថានី (ជ័យធានី) ເມືອງໄຊທານີ
1-07 ស្រុកហាតសាយហ្វង (ទីក្រុងវៀងចន្ទន៍) ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ
1-08 ស្រុកសាំងថង (ស័ង្ខថង) ເມືອງສັງທອງ
1-09 ស្រុកប៉ាកងឺម ເມືອງປາກງື່ມ
2-01 ស្រុកផុងសាលី ເມືອງຜົ້ງສາລີ ខេត្តផុងសាលី
2-02 ស្រុកម៉ៃ ເມືອງໃໝ່
2-03 ស្រុកខ្វា ເມືອງຂວາ
2-04 ស្រុកសាំផាន់ (សម្ព័ន្ធ) ເມືອງສຳພັນ
2-05 ស្រុកប៊ុនហ្នឿ ເມືອງບຸນເໜືອ
2-06 ស្រុកយ៉តអ៊ូ ເມືອງຍອດອູ
2-07 ស្រុកប៊ុនតៃ ເມືອງບຸນໃຕ້
3-01 ស្រុកហ្លួងណាំថា ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ខេត្តហ្លួងណាំថា
3-02 ស្រុកស៊ីង (សិង្ហ) ເມືອງສີງ
3-03 ស្រុកឡង ເມືອງລອງ
3-04 ស្រុកវៀងភូខា (វៀងភូគា) ເມືອງວຽງພູຄາ
3-05 ស្រុកណាឡែ ເມືອງນາແລ
4-01 ស្រុកសៃ (ជ័យ) ເມືອງໄຊ ខេត្តឧត្តមជ័យ
4-02 ស្រុកហ្លា ເມືອງຫຼາ
4-03 ស្រុកណាម៉រ ເມືອງນາໝໍ້
4-04 ស្រុកង៉ា ເມືອງງາ
4-05 ស្រុកបែង ເມືອງແບ່ງ
4-06 ស្រុកហ៊ុន ເມືອງຮຸນ
4-07 ស្រុកប៉ាកបែង ເມືອງປາກແບ່ງ
5-01 ស្រុកហួយសាយ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ខេត្តបកែវ
5-02 ស្រុកតុនភើង ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ
5-03 ស្រុកមើង ເມືອງເມິງ
5-04 ស្រុកផាអ៊ុដុម​​ (ផាឧត្តម) ເມືອງຜາອຸດົມ
5-05 ស្រុកប៉ាកថា ເມືອງປາກທາ
6-01 ស្រុកហ្លួងព្រះបាំង ເມືອງຫຼວງພະບາງ ខេត្តហ្លួងព្រះបាង
6-02 ស្រុកសៀងងើន ເມືອງຊຽງເງິນ
6-03 ស្រុកណាន ເມືອງນານ
6-04 ស្រុកប៉ាកអ៊ូ ເມືອງປາກອູ
6-05 ស្រុកណាំបាក ເມືອງນ້ຳບາກ
6-06 ស្រុកង៉យ ເມືອງງອຍ
6-07 ស្រុកប៉ាកសែង ເມືອງປາກແຊງ
6-08 ស្រុកផូនសៃ (ពោនជ័យ) ເມືອງໂພນໄຊ
6-09 ស្រុកចមផេត (ចោមពេជ្រ) ເມືອງຈອມເພັດ
6-10 ស្រុកវៀងខាំ ເມືອງວຽງຄຳ
6-11 ស្រុកភូឃូន ເມືອງພູຄູນ
6-12 ស្រុកផូនថង (ពោនថង) ເມືອງໂພນທອງ
7-01 ស្រុកសាំហ្នឿ ເມືອງຊຳເໜືອ ខេត្តហួផាន់
7-02 ស្រុកសៀងខ ເມືອງຊຽງຄໍ້
7-03 ស្រុកហៀម ເມືອງວຽງທອງ
7-04 ស្រុកវៀងសៃ (វៀងជ័យ) ເມືອງວຽງໄຊ
7-05 ស្រុកហួមឿង ເມືອງຫົວເມືອງ
7-06 ស្រុកសាំតៃ ເມືອງຊຳໃຕ້
7-07 ស្រុកសុបបៅ ເມືອງສົບເບົາ
7-08 ស្រុកអែត ເມືອງແອດ
7-09 ស្រុកកន់ ເມືອງກອັນ
7-10 ស្រុកសន ເມືອງຊ່ອນ
8-01 ស្រុកសៃញ៉ៈប៊ុរី (ជ័យបុរី) ເມືອງໄຊຍະບູລີ ខេត្តជ័យបុរី
8-02 ស្រុកខប ເມືອງຄອບ
8-03 ស្រុកហង្សា ເມືອງຫົງສາ
8-04 ស្រុកងើន ເມືອງເງິນ
8-05 ស្រុកសៀងហន ເມືອງຊຽງຮ່ອນ
8-06 ស្រុកភៀង ເມືອງພຽງ
8-07 ស្រុកប៉ាកឡាយ ເມືອງປາກລາຍ
8-08 ស្រុកកែនថាវ (កែនទាវ) ເມືອງແກ່ນທ້າວ
8-09 ស្រុកបរតែន ເມືອງບໍ່ແຕນ
8-10 ស្រុកថុងមីសៃ (ថុងមីជ័យ) ເມືອງທົ່ງມີໄຊ
8-11 ស្រុកសៃស្ថាន (ជ័យស្ថាន) ເມືອງໄຊສະຖານ
9-01 ស្រុកប៉ែក ເມືອງແປກ ខេត្តសៀងខ្វាង
9-02 ស្រុកខាំ ເມືອງຄຳ
9-03 ស្រុកហ្នងហែត ເມືອງໜອງແຮດ
9-04 ស្រុកឃូន ເມືອງຄູນ
9-05 ស្រុកហ្មកម៉ៃ ເມືອງໝອກໃໝ່
9-06 ស្រុកភូគូត ເມືອງພູກູດ
9-07 ស្រុកផាសៃ (ផាជ័យ) ເມືອງຜາໄຊ
10-01 មឿងផូនហូង ເມືອງໂພນໂຮງ ខេត្តវៀងច័ន្ទន៍
10-02 ស្រុកធុរ៉ាខុម (ធុរគម) ເມືອງທຸລະຄົມ
10-03 ស្រុកកែវអ៊ុដុម (កែវឧត្តម) ເມືອງແກ້ວອຸດົມ
10-04 ស្រុកកាស៊ី ເມືອງກາສີ
10-05 ស្រុកវ៉ាំងវៀង ເມືອງວັງວຽງ
10-06 ស្រុកហ្វឿង ເມືອງເຟືອງ
10-07 ស្រុកសៈណៈខាម (ឈ្នះគាម) ເມືອງຊະນະຄາມ
10-08 ស្រុកមែត ເມືອງແມດ
10-09 ស្រុកវៀងខាំ ເມືອງວຽງຄໍາ
10-10 ស្រុកហ៊ីនហឺប ເມືອງຫີນເຫີບ
10-11 ស្រុកម៉ឺន ເມືອງໝື່ນ
11-01 ស្រុកប៉ាកសាន់ ເມືອງປາກຊັນ ខេត្តបលិខាំសៃ
11-02 ស្រុកថាផាបាត (ថាព្រះបាទ) ເມືອງທ່າພະບາດ
11-03 ស្រុកប៉ាកក្រៈឌិង ເມືອງປາກກະດິງ
11-04 ស្រុកបលីខាន់ (បរិខណ្ឌ) ເມືອງບໍລິຄັນ
11-05 ស្រុកខាំកើត ເມືອງຄຳເກີດ
11-06 ស្រុកវៀងថង ເມືອງວຽງທອງ
11-07 ស្រុកសៃចាំផន (ជ័យចាំពរ) ເມືອງໄຊຈຳພອນ
12-01 ស្រុកថាខែក ເມືອງທ່າແຂກ ខេត្តខាំមួន
12-02 ស្រុកមហាសៃ (មហាជ័យ) ເມືອງມະຫາໄຊ
12-03 ស្រុកហ្នងបុក ເມືອງໜອງບົກ
12-04 ស្រុកហ៊ីនប៊ូន ເມືອງຫີນບູນ
12-05 ស្រុកយ៉ុមម៉ៈឡាត (យមរាជ) ເມືອງຍົມມະລາດ
12-06 ស្រុកបួឡៈផា (បួរភា, បូព៌ា) ເມືອງບົວລະພາ
12-07 ស្រុកណាកាយ ມືອງນາກາຍ
12-08 ស្រុកសេបាំងហ្វៃ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ
12-09 ស្រុកសៃបួថង (ជ័យបួថង) ເມືອງໄຊບົວທອງ
12-10 ស្រុកឃូនខាំ ເມືອງຄູນຄຳ
13-01 ស្រុកកៃសន ព្រហ្មវិហាន ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ ខេត្ត​សួគ៌ខេត្ត
13-02 ស្រុកអ៊ុធុំផន (ឧទុមពរ) ເມືອງອຸທຸມພອນ
13-03 ស្រុកអាតសៈផាំងថង (អាចស្ពាំងថង) ເມືອງອາດສະພັງທອງ
13-04 ស្រុកភីន ເມືອງພີນ
13-05 ស្រុកសេប៉ូន ເມືອງເຊໂປນ
13-06 ស្រុកណង ເມືອງນອງ
13-07 ស្រុកថាប៉ាងថង ເມືອງທ່າປາງທອງ
13-08 ស្រុកសងខន ເມືອງສອງຄອນ
13-09 ស្រុកចាំផន (ចាំពរ) ເມືອງຈຳພອນ
13-10 ស្រុកខាន់ថៈប៊ូរី (គន្ធៈបុរី) ເມືອງຊົນນະບູລີ
13-11 ស្រុកសៃប៊ុរី (ជ័យបុរី) ເມືອງໄຊບູລີ
13-12 ស្រុកវីឡៈប៊ូរី (វីរបុរី) ເມືອງວີລະບຸລີ
13-13 ស្រុកអាតសៈផន (អាចម៍ស្ពរ) ເມືອງອາດສະພອນ
13-14 ស្រុកសុនណៈប៊ូលី (ជន្នៈបុរី) ເມືອງຊົນນະບູລີ
13-15 ស្រុកថាផៈឡានសៃ (ថាព្លានជ័យ) ເມືອງພະລານໄຊ
14-01 ស្រុកសាឡាវ៉ាន់ ເມືອງສາລະວັນ ខេត្តសាឡៈវ៉ាន់
14-02 ស្រុកតៈអូយ ເມືອງຕະໂອ້ຍ
14-03 ស្រុកទុំឡាន ເມືອງຕຸ້ມລານ
14-04 ស្រុកឡៈខនផេង (ល្ខោនផេង) ເມືອງລະຄອນເພັງ
14-05 ស្រុកវ៉ាពី ເມືອງວາປີ
14-06 ស្រុកខុងសេដូន (គង់សេដូន) ເມືອງຄົງເຊໂດນ
14-07 ស្រុកឡៅង៉ាម ເມືອງເລົ່າງາມ
14-08 ស្រុកស្មួយ ເມືອງສະມ້ວຍ
15-01 ស្រុកឡៈម៉ាម ເມືອງລະມາມ ខេត្ត​ស្រែគង្គ
15-02 ស្រុកកៈឡើម (ក្លើម) ເມືອງກະເລິມ
15-03 ស្រុកដាកជឺង ເມືອງດາກຈຶງ
15-04 ស្រុកថាតែង ເມືອງທ່າແຕງ
16-01 ស្រុកប៉ាកសេ ເມືອງປາກເຊ ខេត្តចំប៉ាសក្តិ
16-02 ស្រុកសៈណៈសុមប៊ូន (ឈ្នះសម្បូរណ៍) ເມືອງຊະນະສົມບູນ
16-03 ស្រុកបាជៀងចៈរើនស៊ុក (បាចៀងចំរើនសុខ) ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ
16-04 ស្រុកប៉ាកសង ເມືອງປາກຊ່ອງ
16-05 ស្រុកប៉ៈធុមផន (បទុមពរ) ເມືອງປະທຸມພອນ
16-06 ស្រុកផូនថង ເມືອງໂພນທອງ
16-07 ស្រុកចំប៉ាសក្តិ ເມືອງຈຳປາສັກ
16-08 ស្រុកស៊ុឃុម៉ា (សុខុមា) ເມືອງສຸຂຸມາ
16-09 ស្រុកមូនឡៈប៉ៈម៉ូក (មូលប្មោក) ເມືອງມູນລະປະໂມກ
16-10 ស្រុកខោង ເມືອງໂຂງ
17-01 ស្រុកសៃសេតថា (ជ័យជេដ្ឋា) ເມືອງໄຊເຊດຖາ ខេត្តអាចម៍ក្រពើ
17-02 ស្រុកសាម៉ាកឃីសៃ (សាមគ្គីជ័យ) ເມືອງສາມັກຄີໄຊ
17-03 ស្រុកសៈណាមសៃ (ស្នាមជ័យ) ເມືອງສະໜາມໄຊ
17-04 ស្រុកសានសៃ (សានជ័យ) ເມືອງສານໄຊ
17-05 ស្រុកភូវង្ស ເມືອງພູວົງ
18-01 ស្រុកអនុវង្ស ເມືອງອະນຸວົງ ខេត្តជ័យសម្បូរណ៍
18-02 ស្រុកឡងជែង ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ
18-03 ស្រុកឡងសាន ເມືອງລ້ອງຊານ
18-04 ស្រុកហម ເມືອງເມືອງໝື່ນ
18-05 ស្រុកថាថូម (ថាទោម) ເມືອງທ່າໂທມ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]