អ្នកប្រើប្រាស់:Khmerloy9

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ដាក់ចិត្តដាក់កាយដើម្បីជាតិ មិនប្រាថ្នាមុខមាត់ ដោយក្ដីគោរពពី User Khmerloy9

Khmerloy9 ជារហ័សនាម ដែលខ្ញុំប្រើ ខ្ញុំតែងតែប្រើ User ច្រើនដោយសរសេរអត្ថបទនៅតាមហាងកាហ្វេសារធារណៈ PC Public Device ឬ PC at Working Device អត្ថបទដែលខ្ញុំសរសេរស្ដារឡើងវិញរួមមាន៖

ចងអត្ថបទថ្មីឡើងវិញ[កែប្រែ]

ខ្ញុំនិងប្រឹងប្រែងស្ដារនៅអត្ថបទ Wikipedia Khmer ឡើងវិញ ពីខ្ញុំ Khmerloy9

ឆ្នាំ 2021 នេះជាឆ្នាំដែលខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយដើម្បីខ្មែរ

ខ្ញុំមានបំណងសរសេរស្ដារឡើងវិញនៅ អត្ថបទវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាច្រើន ដែលអ្នកសរសេរមុនៗចងក្រងខុសពីសេចក្ដីពិត អត្ថបទដែលខ្ញុំសរសេរស្ដារឡើងវិញផ្អែកលើការផ្ទៀងផ្ទាត់នូវឯកសារយោងជាច្រើន ទាំងគេហទំព័រ ទាំងសៀវភៅបោះពុម្ភផ្សាយតាមបណ្ណាល័យជាតិ និង បណ្ណាល័យនាក្រៅប្រទេស ។ ជាធម្មតាខ្ញុំរវល់ធ្វើការដូចនេះទើបខ្ញុំមិនចង់ស្នើធ្វើអភិបាល Wikipedia Khmer ខ្ញុំតែងតែស្នើលុបនូវ Article ណាដែលប្រទះនូវការសរសេរអត្ថបទមិនត្រឹមត្រូវ និងគ្មានឯកសារយោង ។