​ ព្រះម៉ែប្ររ័តយ័ងកីរៈ

ពីវិគីភីឌា
​​​ ព្រះ​ម៉ែប្ររ័តយ័ងកីរៈ
(ព្រះ​ម៉ែនរសិង្ហហិ)
សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា
ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
ព្រះស្វាមី ព្រះវិស្ណុមុខសិង្ហ
យាន្តជំនិះ សិង្ហហ(តោ)
ទេវរូបព្រះម៉ែ​ប្ររ័តយ័ងកីរៈ(ទេពធីតាមុខសិង្ហ)
ទេវរូបព្រះម៉ែ​ប្ររ័តយ័ងកីរៈ(ទេពធីតាមុខសិង្ហ) សិល្បៈឥណ្ឌា.
យ័ន្តព្រះម៉ែ​​ប្ររ័តយ័ងកីរៈ(ទេពធីតាមុខសិង្ហ) សិល្បៈឥណ្ឌា.

​ ព្រះម៉ែប្ររ័តយ័ងកីរៈ (អង់គ្លេស: goddess Pratyangira ភាសាសំស្ក្រឹត: प्रत्यङ्गिरा देवी ) គឺ ទេពធីតាមុខសិង្ហនៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា , ព្រះនាង គឺ ទេវតាទេពភេទស្ត្រីមុខសិង្ហរក្សាពិភពលោកក្នុង​នៅសកលលោក.៕ ព្រះនាងគឺជា ទេពធីតាម្តាយទាំង៨របស់សក្តិនិកាយ. , ព្រះនាងគឺជា ​អវតារ ទេពជាយាក្នុងព្រះវិស្ណុមុខសិង្រៃ.។ ៚ [១]

ព័ត៌មានលម្អិត[កែប្រែ]

រូបភាពទេវរូបព្រះម៉ែប្ររ័តយ័ងកីរៈ(ទេពធីតាមុខសិង្ហ)[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

  1. Dr Ramamurthy, Sri Maha Pratyangira Devi: Holy Divine Mother in Ferocious Form[១]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]