ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៤៦

ពីវិគីភីឌា
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៤៦
កម្ពុជា
ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៦
→ ១៩៤៧

អាសនៈទាំង៦៧ក្នុង រដ្ឋសភា
ចំនួនអាសនៈភាគច្រើនដាច់ខាត ៣៤
លទ្ធផល ៦០%
  គណបក្សទីមួយ គណបក្សទីពីរ
 
Transparent - replace this image male on Infobox lightgrey background.svg
Transparent - replace this image male on Infobox lightgrey background.svg
អ្នកដឹកនាំ ស៊ីសុវត្ថិ យុត្តិវង្ស នរោត្តម នរិន្ទដេត
គណបក្ស ប្រជាធិបតេយ្យ សេរីនិយម
តាំងពី ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៤៦
អាសនៈឈ្នះ ៥០ ១៤

1946 Cambodian general election.svg

     ប្រជាធិបតេយ្យ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីជាប់ឆ្នោត

ស៊ីសុវត្ថិ យុត្តិវង្ស
ប្រជាធិបតេយ្យ

ការ​បោះ​ឆ្នោត​ទូទៅ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១ ខែ​កញ្ញា ១៩៤៥ ។[១] គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលអាសនៈចំនួន ៥០ ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន ៦៧ ជាមួយនឹងចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន ៦០% ។[២]

លទ្ធផល[កែប្រែ]

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៤៦
Cambodian National Assembly 1946.svg
គណបក្ស កៅអី/អាសនៈ
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ៥០
គណបក្សសេរីនិយម ១៤
ឯករាជ្យ
សរុប ៦៧
ប្រភព: Nohlen et al.

References[កែប្រែ]

  1. Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p69 ISBN 0-19-924959-8
  2. Nohlen et al., p64