ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៤៦

ពីវិគីភីឌា
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៤៦
កម្ពុជា
ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៦
→ ១៩៤៧

អាសនៈទាំង៦៧ក្នុង រដ្ឋសភា
ចំនួនអាសនៈភាគច្រើនដាច់ខាត ៣៤
លទ្ធផល ៦០%
  គណបក្សទីមួយ គណបក្សទីពីរ
 
អ្នកដឹកនាំ ស៊ីសុវត្ថិ យុត្តិវង្ស នរោត្តម នរិន្ទដេត
គណបក្ស ប្រជាធិបតេយ្យ សេរីនិយម
តាំងពី ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៤៦
អាសនៈឈ្នះ ៥០ ១៤

     ប្រជាធិបតេយ្យ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីជាប់ឆ្នោត

ស៊ីសុវត្ថិ យុត្តិវង្ស
ប្រជាធិបតេយ្យ

ការ​បោះ​ឆ្នោត​ទូទៅ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១ ខែ​កញ្ញា ១៩៤៥ ។[១] គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលអាសនៈចំនួន ៥០ ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន ៦៧ ជាមួយនឹងចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន ៦០% ។[២]

លទ្ធផល[កែប្រែ]

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៤៦
គណបក្ស កៅអី/អាសនៈ
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ៥០
គណបក្សសេរីនិយម ១៤
ឯករាជ្យ
សរុប ៦៧
ប្រភព: Nohlen et al.

References[កែប្រែ]

  1. Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p69 ISBN 0-19-924959-8
  2. Nohlen et al., p64