ក្រុងព្រះសីហនុ(ខេត្តព្រះសីហនុ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្រុងព្រះសីហនុ(ខេត្តព្រះសីហនុ) ស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ មាន សង្កាត់÷

លេខកូដសង្កាត់034


ឈ្មោះសង្កាត់ជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះសង្កាត់ជាអក្សរឡាតាំង
សង្កាត់លេខ១
សង្កាត់លេខ២
សង្កាត់លេខ៤
សង្កាត់កោះរ៉ុង

រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុឆ្នាំ២០០៦[កែប្រែ]

កូដស្រុក ស្រុក ឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង
១៨០១ មិត្តភាព Mittakpheap
១៨០២ ព្រៃនប់ Prey Nob
១៨០៣ ស្ទឹងហាវ Stueng Hav
១៨០៤ កំពង់សីលា Kampong Seila