ខេត្តនៅសម័យលង្វែក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តនៅសម័យលង្វែក បើតាមពង្សាវតារ រាជាណាចក្រខ្មែរសម័យនោះមានប្រមាណ៧០ខេត្តគឺ៖