ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ខ្មែរក្រហម

ពីវិគីភីឌា

របបខ្មែរក្រហម ឬ របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងប្រទេលកម្ពុជាពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩។ នៅក្នុងរបប ពួក ខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរ អស់ជាង ១.៧០០.០០០ នាក់ តាមរយៈការបង្អត់អាហារ បង្ខំអោយធ្វើការហួសកំនត់ដែលមិនសមាមាត្រនិងការបរិភោគអាហារ។

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ខ្មែរក្រហម"

ទំព័រចំនួន២១ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២១ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។