ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រាជវង្សនរោត្តម

ពីវិគីភីឌា

អត្ថបទ​ទាក់ទង​នឹងរាជវង្សនរោត្តម ព្រះរាជដំណាក់របស់កម្ពុជា សមាជិក​របស់ព្រះអង្គគឺ​ជា​ព្រះរាជវង្ស​ផ្ទាល់​របស់​ព្រះបាទ​នរោត្តម​នៃ​កម្ពុជា (១៨៦០–១៩០៤) ជា​ព្រះរាជ​បុត្រ​របស់​ព្រះ​មហាក្សត្រ​អង្គឌួង

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "រាជវង្សនរោត្តម"

ទំព័រចំនួន២៥ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២៥ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។