នរោត្តម រណឫទ្ធិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ព្រះអង្គម្ចាស់
សម្តេចក្រុមព្រះ
នរោត្តម រណឫទ្ធិ

កាន់តំណែង
២៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ – ១៤ មីនា ២០០៦
អង្គក្សត្រ នរោត្តម សីហនុ
នរោត្តម សីហមុនី
អនុប្រធានាធិបតី ហេង សំរិន
ងួន ញ៉ិល
អ្នកមុន ជា ស៊ីម
អ្នកស្នង ហេង សំរិន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីទី៣១ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នាយករដ្ឋមន្រ្តីដំបូងនៃប្រទេសកម្ពុជា
កាន់តំណែង
២ កក្កដា ១៩៩៣ – ៦ សីហា ១៩៩៧
អង្គក្សត្រ នរោត្តម សីហនុ
អ្នកមុន ហ៊ុន សែន
អ្នកស្នង អ៊ឹង ហួត

កាន់តំណែង
តំណែងបានកាន់​ 
១៩ មករា ២០១៥
អ្នកមុន នរោត្តម អរុណរស្មី
កាន់តំណែង
កុម្ភៈ ១៩៩២ – ១៨ តុលា ២០០៦
អ្នកមុន ញឹក ជូឡុង
អ្នកស្នង កែវ ពុទ្ធរស្មី

កាន់តំណែង
វិច្ឆិកា ២០០៦ – តុលា ២០០៨
អ្នកមុន តំណែងត្រូវបានបង្កើតឡើង
អ្នកស្នង ឈឹម សៀកឡេង
កាន់តំណែង
ធ្នូ ២០១០ – សីហា ២០១២
អ្នកមុន ឈឹម សៀកឡេង
អ្នកស្នង ប៉េង ហេង

កាន់តំណែង
១៦ មីនា ២០១៤ – ១៧ មករា ២០១៥
អ្នកមុន តំណែងត្រូវបានបង្កើតឡើង
អ្នកស្នង តំណែងត្រូវលុបចោលវិញ

កាន់តំណែង
២៤ វិច្ឆិកា ២០១៧ – ២៩ កក្កដា ២០១៨
កាន់តំណែង
២៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ – ១២ ធ្នូ ២០១៦
ព័ត៌មានលំអិត
កើត (1944-01-02) 2 មករា 1944 (អាយុ 76)
ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Political party គណបក្សហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច (១៩៨៣–២០០៦; ២០១៥–បច្ចុប្បន្ន)
Other political
affiliations
គណបក្សសង្គមរាស្រ្តរាជាធិបតេយ្យ (2014–15)
គណបក្ស នរោត្តម រណឫទ្ធិ (2006–08; 2010–12)
ពន្ធភាព អៀង ម៉ារី (m. 1968 – 2010) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.–Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: អៀង ម៉ារី to នរោត្តម រណឫទ្ធិ" Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp (linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%98_%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9E%AB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%B7)
អ៊ុក ផល្លា (m. 2010 – 2018) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.–Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: អ៊ុក ផល្លា to នរោត្តម រណឫទ្ធិ" Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp (linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%98_%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9E%AB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%B7)
កូន នរោត្តម ចក្រាវុឌ្ឍ
នរោត្តម សីហាឫទ្ធ
នរោត្តម រតនាទេវី
នរោត្តម សុធាឫទ្ធិ
នរោត្តម ណារ៉ាវង្ស
Alma mater សកលវិទ្យាល័យប្រូវេន
វង្ស រាជវង្សនរោត្តម
Website norodomranariddh.org

សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ (ប្រសូត ២ ខែមករា ១៩៤៤)ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពីគ.ស. ១៩៩៣ ដល់ គ.ស. ១៩៩៧