ស៊ីសុវត្ថិ កុសមៈ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Sisowath Kossamak
Sisowath Kossamak 1960s.png
Queen of Cambodia 6 March 1956
Queen of Cambodia
រជ្ជកាល 20 June 1960 – 9 October 1970
អង្គមុន Norodom Suramarit
អង្គក្រោយ Monarchy abolished
Cheng Heng (as President of the Khmer Republic)
Regent Norodom Sihanouk
Cheng Heng
Queen consort of Cambodia
Tenure 2 March 1955 – 3 April 1960
Coronation 6 March 1956
រាជពន្ធភាព Norodom Suramarit (m. 1920 – 1960) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.–Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: Norodom Suramarit to ស៊ីសុវត្ថិ កុសមៈ" Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp (linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B7_%E1%9E%80%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%88)
រាជបច្ឆាញាតិ
Norodom Sihanouk
ព្រះនាមពេញ
Sisowath Monivong Kossamak Nearirath Serey Vathana
វង្ស House of Sisowath (by birth)
House of Norodom (by marriage)
បិតា Sisowath Monivong
មាតា Norodom Kanviman Norleak Tevi
ប្រសូត 9 April 1904
Phnom Penh, Cambodia, French Indochina
សុគត 27 មេសា 1975(1975-04-27) (អាយុ 71 ឆ្នាំ)
Beijing, People's Republic of China
សាសនា Theravada Buddhism

ព្រះមហាក្សត្រិយានី ស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស កុសុមៈនារីរ័ត្នសេរីវឌ្ឍនា (៩ ខែមេសា ១៩០៤ - ២៧ ខែមេសា ១៩៧៥) ម្តាយរបស់ នរោត្ដម សីហនុ