តំបន់ថូហុកគឹ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តូហុកគុ)
Jump to navigation Jump to search

តំបន់តុហុកកឹគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន។ ជាខេមរភាសាថា តំបន់ភាគឥសាន។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]