តំបន់ឃ្យឺស្យ៊ឺ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តំបន់ឃ្ជឺស្សឺគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]