តំបន់ជឺប៊ឹ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តំបន់ឈឺប៊ឹគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]