តំបន់ស៊ិកុគឹ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់ស៊ីកុគឹ)
Jump to navigation Jump to search

តំបន់ស៊ីកុគឹគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]