តំបន់អូគីណាវ៉ា

ដោយវិគីភីឌា

តំបន់អូគីណាវ៉ាគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]