ទីផ្សារអ៊ីធើណែត

ពីវិគីភីឌា
ទីផ្សារអ៊ីធើណែត
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
កម្មវិធីទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសុក្រិត្យ
ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត
តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍
ទីផ្សារពាក់ព័ន្ធ
តំលៃលើការប្រើប្រាស់
បរិបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកចំណូល
ស្វែងរកទីផ្សារ
ស្វែងរកដោយសុក្រឹត្យ
ចំណាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
បញ្ចូលការចំណាយ
វិភាគការស្វែងរក
ពាណិជ្ជកម្មចល័ត

ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត​​​​ ផ្នែកទីផ្សារតាម​ អ៊ីនធើណែត គឺសំដៅទៅលើការលក់តាម អ៊ីនធើណែត, តាម វែបសាយ, តាម អនលាញ តាម ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ, ឬក៏តាម ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ហើយ គឺជា ការលក់នៃ ផលិតផលជាច្រើន ឬ សេវ៉ាកម្ម​ នៅលើ ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត។ ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត បាននាំនូវ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅលើ ពិភពលោក។ អន្តរកម្ម​ ធម្មជាតិ នៃផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនធើណែត ជាចំណែកមួយ​ ដែលផ្តល់នូវ ចម្លើយ ភ្លាមៗ នោះគឺមាន​ គុណភាព​ ជាមធ្យម ដែលមានតែមួយគត់។ ផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនធើណែត ពេលខ្លះអាចចាត់​ទុកថា ជារយៈពេល​ដ៏​ សំខាន់ ពីព្រោះវាគឺ មិនគ្រាន់តែផ្លោត ទៅលើ ផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនធើណែត អ៊ីម៉ែល ហើយនិង ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ផ្ជាប់ដោយឥត ប្រើខ្សែ នោះទេ ប៉ុន្តែ វារាប់បញ្ជូលទាំង ការ​គ្រប់គ្រង់ ទិន្នន័យ​ អតិថិជន ដ៏ទំនើប ហើយនិង ការគ្រប់គ្រង់ ប្រព័ន្ធ ទំនាក់ទំនង់ អតិថិជនតាម ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនធើណែត ជាប់ទាក់ទង់គ្នាដោយ ការបង្កើត ហើយនិង បច្ចេកទេស មានទ្រង់ទ្រាយ​ លក្ខណៈជាអ៊ីនធើណែត រួមមានដូចជា ការកែច្នៃ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការចែកចាយ និង ការលក់

ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនធើណែត ក៏សំដៅទៅលើទីកន្លែងដែល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ធ្វើទៅតាម ជំហ៊ាន ផ្សេងៗគ្នា នៃរយៈវេលាចំពោះការសន្យារបស់អតិថិជន តាមរយៈ តាម ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ លើអ៊ីនធើណែត,​ តាម​ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ ដែលសុក្រឹតត្រឹមត្រូវ ដូចជាការចូលរួមជួយចំពោះ វែបសាយ អ៊ីម៉ែល​ ផ្នែកទីផ្សារ និង តាមការធ្វើទៅលើវែបសាយ។ នៅក្នុង ឆ្នាំ២០០៨ ការសែតញ៉ូយ៉កតែម ​បានកំពុងធ្វើការជាមួយ​ ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ ទីផ្សារលើអ៊ីនធើណែត ហើយបាន បោះពុម្ភផ្សាយ នូវ ការវាយតម្លៃដំបូងមួយ​ ដើម្បីកម្រិត ចំនួនទិន្នន័យ អ្នកប្រើបា្រស់ត្រូវបានតាមការប្រមូលផ្តុំដោយ ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនធើណែត ដ៏ធំមួយ។

ការប្រមាណប្រភេទ ទាំងបួន នៃការធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ដែលធ្វើ វែបសាយ នៅក្នុងការ បន្ថែមទៅលើការ ស្នើសុំ នៃការបម្រើ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយ ពីបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយលក់ ហើយ អ្នកបង្កើត​បាន​ បង្ហាញ សក្តានុពល សំរាប់ប្រមូលទិន្នន័យ ចាប់ពី ២៥០០ដង់ឡើងទៅនៅ​ លើទិន្នន័យ ធម្មតា ​សំរាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងមួយខែ។[១]

សេចក្តីបញ្ជាក់[កែប្រែ]

  1. Story, Louise and comScore (March 10, 2008). "They Know More Than You Think" (JPEG). http://www.nytimes.com/imagepages/2008/03/10/technology/20080310_PRIVACY_GRAPHIC.html. in Story, Louise (March 10, 2008). "To Aim Ads, Web Is Keeping Closer Eye on You". The New York Times (The New York Times Company). http://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10privacy.html. Retrieved 2008-03-09.