ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសុក្រិត្យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទីផ្សារអ៊ីធើណែត
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
កម្មវិធីទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសុក្រិត្យ
ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត
តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍
ទីផ្សារពាក់ព័ន្ធ
តំលៃលើការប្រើប្រាស់
បរិបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកចំណូល
ស្វែងរកទីផ្សារ
ស្វែងរកដោយសុក្រឹត្យ
ចំណាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
បញ្ចូលការចំណាយ
វិភាគការស្វែងរក
ពាណិជ្ជកម្មចល័ត

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសុក្រិត្យ គឺជាអ្នកវិធីនិយមនៃ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងសង្គម ដែលនេះជាសកម្មភាពមួយ ដែលអាចជួយអោយមានការ ចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ ចំពោះអ្នកចូលទៅកាន់វែបសាយ​ ។ នៅទីនេះមានវិធីចំនួនពីយ៉ាង ដែលមានដូចតទៅនេះ
(១) ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលសំខាន់ គឺបានបញ្ចូលការទំនាក់ទំនង ដោយខ្លួនរបស់វា រាប់បញ្ចូលទាំងអ៊ែអ្វែហ្វអ្វែហ្វ ហ្វីដ (RSS feeds) ពត៌មានសង្គម ប្រអប់ចែករំលែក ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់​​ ឧបករណ៍នៃអ្នករាប់ ហើយនិង ផ្នែកជាច្រើនប្រមាណជាជាង៣០ ដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងសង្គម​ ដូចជារូបភាព និង​ វីដេអូជាដើម ។
(២) សកម្មភាពផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងសង្គម បានមកពីផ្នែកម្ខាងដែលចាប់ផ្តើមឡើង ដោយការផ្សព្វផ្សាយ មានដូចជា ប្លុក(blogging) ចែករំលែកការពិពត៌នាជាក្រុម ហើយនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឈន៍នៅលើប្រព័ន្ធណែតវ៉ើក(networking)របស់ខ្លួនឯង​ ។
សុទិដ្ឋនិយមនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងសង្គម ត្រូវបានទាក់ទងក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារ ចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារ ដែលនេះអាចបង្កើនចំនួននៃការស្វែងរកផងដែល ។ ក្នុងនេះផងដែលក៏មានកម្មវិធីជាច្រើនទៀត ក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ដែលរំខានដោយមេរោគ ដែលបង្កើតឡើងពាលពេញពិភពលោក និងគ្រប់ទីកន្លែង ទាំងនេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមិត្តភក្កិ​ រឺក៏ក្រុមគ្រួសារនោះទេ តែនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត ដូចជារូបថត និង​ វីដេអូដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅលើវែបសាយ[១]

References[កែប្រែ]

  1. Rohit Bhargava (August 10, 2006) 5 Rules of Social Media Optimization (SMO). rohitbhargava.typepad.com (August 10, 2006)Retrieved on 2007-09-06