ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កំនាព្យខ្មែរ"

Jump to navigation Jump to search
ស្លាក: កែប្រែតាមគំហើញ កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
''អត្ថបទពេញលេញនៅ [[សិល្បៈតែងកំនាព្យខ្មែរ]]''
== ប្រភេទកំនាព្យខ្មែរ ==
*[[បទពាក្យ៤ ]]
{{ប្រភេទកំនាព្យខ្មែរ}}เขมร{{កម្ពុជា}}
*[[បទកាកគតិ]]
 
*[[បទបថ្យាវត្]]ត
*[[បទកាកគតិ]]
*[[បទព្រហ្មគីតិ]]
*[[បទពំនោល]]
*[[បទបន្ទោលកាក]]
*[[បទភុជង្គលីលា]]
*[[បទពាក្យ៦]]
*[[បទពាក្យ៧]]
*[[បទពាក្យ៨]]
*[[បទពាក្យ៩]]
*[[បទពាក្យ១០ ]]
*[[បទពាក្យ១១]]
* [[បទនមោ]]
* [[បទកខ ]]
* [[បទអក្សរលូន]]
* [[បទអក្សរសង្វាស ]]
* [[បទកង្កែបលោតកណ្ដាលស្រះ ]]
*[[បទកង្កែបលោតលើគោក]]
*[[បទកង្កែបលោតស្លាក់ពេជ្]]រ
*[[បទកង្កែបលោតផាត់ខ្ចៅ ]]
*[[បទកាគបរិព័ទ្ធ ]]
*[[បទនាគគៀវក្រវាត់ ]]
*[[បទនាគរាជប្លែងឫទ្ធិ ]]
*[[បទសឹង្ហតោលេងកន្ទុយ]]
*[[បទពាក្យ៦]]
*[[បទរមាំងដើរព្រៃ ]]
*[[បទផ្កាឈូករីក ]]
*[[បទក្របចក្រវាឡ ]]
*[[បទម្ករខ្ជាក់កែវ ]]
*[[បទឆ័ត្រវីជាន់ ]]
*[[បទរលោកយោលយាវ ]]
*[[បទរលកខ្ទប់ជ្រាំង ]]
*[[បទសហរា ]]
*[[បទវិវិធមាលី ]]
*[[បទពស់លេបកន្ទុយ ]]
*[[បទថយក្រោយចូលព្រែក]]
*[[បទសត្វកាងស្លាប]]
*[[បទរមាំងបើកបាស]]
*[[បទទន្សាយទីសទាស]]
*[[បទមាន់ទឹកបណ្ដើរកូន ]]
*[[បទសរថីទាញរថ ]]
*[[បទអើយរ៉ា ]]
*[[បទត្រឡាចឡើងទ្រើង ]]
*[[បទសុក្រទិនវិសាល ]]
*[[បទសៅរ៍ទិនវិសាល ]]
*[[បទយត្តិភ័ង្គ ]]
*[[បទសបាត់សប៉ឹង]]
*[[បទជាប់ទង ]]
*[[បទត្រីពិធព័ន្ធ ]]
*[[បទសឡាបលូន ]]
*[[បទវង្សវិចិត្រ ]]
*[[បទព្រះចន្ទ្របាំងឆ័ត្]]រ
[[Category:កំនាព្យខ្មែរ]]
១៥៧០៤

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ