ភាសាម៉ាឡេ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ភាសាម៉ាឡាយូជាភាសាជនជាតិប្រ៊ុយណេ។ ដើមឡើយគឺជាភាសារបស់ជនជាតិម៉ាឡាកានៅម៉ាឡេស៊ីក្រោយមកបានសាយភាយដល់ប្រ៊ុយណេដោយសារកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមដែលភៀសខ្លួនពីស៊ូម៉ាត្រា ជ្វា ម៉ាឡាកានិងហ្វីលីពីន។ ក្រៅពីនេះបានទទួលវប្បធម៌ភាសាពីក្រុមអ្នកជំនាញជនជាតិចិន ឥណ្ឌានិងអារ៉ាប់ទៀតផង។ ហេតុដូច្នេះទើបភាសាឡាយូបានទទួលឥទ្ធិពលមួយចំនួនពីភាសាផ្សេងៗ ទៀតដូចជាសំស្ក្រឹត អារ៉ាប់ ចិន ឥណ្ឌូណេស៊ីនិងភាសាក្នុងតំបន់់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

         ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាដែលប្រើច្រើនក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេព្រោះក្មេងៗ នៅប្រ៊ុយណេត្រូវតែរៀនភាសាអង់គ្លេស ជាភាសាចម្បងនៅសាលារៀន។ ភាសាដែលគេប្រើបន្ទាប់គឺភាសាចិនព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេ មានជនជាតិចិនរស់នៅដល់ទៅ១៥% ។ ដោយសារជនជាតិចិនភាគច្រើនជាអ្នកជំនួញដែលមានប្រាក់និងមានឥទ្ធិពលចំពោះសេដ្ឋកិច្ច ក្រុមជនជាតិ នេះនិយមប្រើភាសាចិននៅក្នុងសាលារៀនឯកជន។