រាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រាមគីជាឃុំមួយនូវភូមិស្មាច់ដែងមានវិទ្យាល័យមួយហើយមានវត្តបី​​​​​​​មានដូចជា វត្តស្មាច់ដែ​​ង​​​​​​​វត្តលើវត្តរាម ហើយភូមិនីមួយនីមួយមានមនុស្សច្រើនពួកគេចូលចិត្តធ្វើស្រែហើយនិងចំការហើយធ្វើការរោងចក្រប្រជាជនភាគច្រើន ចូលចិត្តធ្វើការណាសពីព្រោះពួកគេមានជីវភាពមិនសូវធូរធាទេ នៅទីនោះមានផ្សាមួយឈ្មោះថាផ្សាស្មាច់ដែង ។ប្រជាជននៅទីនោះចូលចិត្តលក់ដូរហើយខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ ប្រជាជននៅទីនោះមានការ សប្បាយច្រើន។ មនុស្សទាំងអស់ចេះ ​រួបរួមគ្នាហើយយលចិត្តគ្នា​ ។រាមជាកន្លែងដែលមានឆ្នេរសមុទ្រស្អាត ប្រជាជនចូលចិត្តទៅលេងនៅទីនោះច្រើន ជាពិសេសនៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ​​ ជាពិសេសនោះនូវពេលដែលមានបណ្យទាន។រាមជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនចង់ទៅលេងនៅទីនោះ។ ប្រជាជននៅក្នុងភូមិរាមលក់ដូរនិងនេសាទត្រីពីព្រោះនៅក្នុងសមុទ្រសំបូរទៅដោយត្រីទើពួកគេចូលចិត្តនេសាត្រី។នៅក្នុងឃុំមាន ភ្នំមួយចំនួនដែរតែជាភ្នំតូច។ផងដែរនោះព្រែកទឹកសាប់ក៍មានកន្លែងកំសាន្តដែរមានព្រែកទឹកសាប់អ្នកដ៍ទៃទៀត​ក៍ចូលចិត្តលេងដែរ។ ព្រែកទឹកសាប់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្មាច់ដែង ដែលស្ថិតនៅ​ឆ្ងាយពីភូមិស្មាច់ដែង ព្រែកទឹកសាប់គឺជាភូមិតូចមួយហើយមានប្រជាជនរស់នៅ តិច