រាយព្រះនាមទេវតាចិន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រាយព្រះនាមទេវតាចិន

ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិន[កែប្រែ]

តេបបុរសនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិន[កែប្រែ]

តេបបុរស
2016 Singapur, Chinatown, Świątynia i Muzeum Relikwi Zęba Buddy (15).jpg
ព្រះអវលោកិតេស្វរៈ(លោកេស្វរៈ)
Manjushri at Buddha Tooth Relic Temple and Museum.JPG
ព្រះមញ្ជុស្រី
弥勒 (cropped).jpg
ព្រះមៃត្រេយ
102 Trailokyavijaya (35057212071).jpg
ត្រ័យឡុកយ៉ាវីចៃយ៉ា
Clevelandart 1969.120.jpg
ហវជ្រ្ជា

តេបធីតានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិន[កែប្រែ]

តេបធីតានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិន
Guanyin Bodhisattva.JPG
ព្រះម៉ែគង់សុីអុីម
Marishiten Marici.jpg
ព្រះនាងមារីចី
地天(仏像図彙).png
ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វ ( នាងគង្ហីងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាននិងព្រះនាងភូមិនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា. )
Kokubunzi03.jpg
បេនហ្សាទីនិន (បិនហ្សៃដប់)( ព្រះនាងសរស្វតីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. )
Jyoruriji Kissyoten Srii.jpg
ជីស៊ាងធាន ( ព្រះម៉ែលក្ម្សីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. )
Lingyin temple 18 armed cundi.jpeg
ព្រះនាងចុន្ទថាពោធិសត្វ(ព្រះនាងច័ន្ទធីពោធិសត្វ)

សាសនាតាវ[កែប្រែ]

តេបធីតានៃសាសនាតាវ[កែប្រែ]

តេបធីតា
Moongoddess.jpg
ព្រះនាងឆាងអ័
基隆代明宮 01.JPG
តេបធីតាព្រះច័ន្ទ

[១]

កំណត់[កែប្រែ]

  1. Milburn, Olivia (2016) The Spring and Autumn Annals of Master Yan Sinica Leidensia BRILL ISBN 9004309667 p. 343, note 17.

មើលផងដែរ[កែប្រែ]