ព្រះម៉ែមហាមយុរី

ពីវិគីភីឌា
ព្រះម៉ែមហាមយុរីពោធិសត្វ
(ព្រះម៉ែមហាមយុរីវិទ្យារាជពោធិសត្វ)
សាសនា និកាយនៃព្រះពុទ្ធសាសនា
និកាយវជរយាន
ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយមហាយាន
ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ចិន
ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​វៀតណាម
ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ជប៉ុន
ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​កូរ៉េ
ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ថៃ
ព្រះពុទ្ធសាសនាចិន
ព្រះនាងនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា - ហិណ្ឌូសាសនា ​ព្រះម៉ែកោមារី
យាន្តជំនិះ ​មយូរ៉ា (សត្វក្ងោក)
ទេវរូបព្រះម៉ែមហាមយុរីវិទ្យារាជពោធិសត្វទ្រង់​មយូរ៉ា (សត្វក្ងោក) សិល្បៈឥណ្ឌា
ទេវរូបព្រះម៉ែមហាមយុរីវិទ្យារាជពោធិសត្វ.
ទេវរូបព្រះម៉ែមហាមយុរីវិទ្យារាជពោធិសត្វទ្រង់​មយូរ៉ា (សត្វក្ងោក) សិល្បៈជប៉ុន.
ទេវរូបព្រះម៉ែមហាមយុរីវិទ្យារាជពោធិសត្វទ្រង់​មយូរ៉ា (សត្វក្ងោក) សិល្បៈចិន.
ទេវរូបព្រះម៉ែមហាមយុរីវិទ្យារាជពោធិសត្វទ្រង់​មយូរ៉ា (សត្វក្ងោក) សិល្បៈចិន.


ព្រះម៉ែមហាមយុរីពោធិសត្វ (ភាសាសំស្ក្រឹត: महामायूरी Mahāmāyūrī ; អង់គ្លេស: Mahāmāyūrī Vidyārājñī , ចិន: 孔雀明王 Kǒngquè Míngwáng,, Vietnamese: Khổng Tước Minh Vương) ជាព្រះពោធិសត្វទេពធីតាចិននៃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយមហាយាន - និកាយវជរយាន.,ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ចិន,ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​វៀតណាម,ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ជប៉ុន,ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​កូរ៉េ ,ព្រះពុទ្ធសាសនា​នៅ​ថៃ,ព្រះពុទ្ធសាសនាចិន៕៚ .[១][២][៣]ព្រះនាងនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា - ហិណ្ឌូសាសនា គឺ ​ព្រះម៉ែកោមារី . , យាន្តជំនិះព្រះនាង គឺ ​មយូរ៉ា (សត្វក្ងោក)៕៚ . ព្រះនាង គឺ ព្រះពោធិសត្វទេពធីតារក្សាព្រះគាថាធម្មបទ មោរបរិត្ត (មហាមោរជាតក).៕៚ .


កំណត់[កែប្រែ]