ព្រះម៉ែវសុទរាពោធិសត្វ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ា)
ព្រះម៉ែវសុទរាពោធិសត្វ
(ព្រះវសុទរាពោធិសត្វ)
ទេវរូប ព្រះម៉ែវសុទរាពោធិសត្វ សិល្បៈនេប៉ាល់..។
សាសនា​សកល ព្រះពុទ្ធសាសនា
និកាយនៃព្រះពុទ្ធសាសនា មហាយាន
វិជ្រយាន
ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ព្រះនាងគង្ហីងម៉ែព្រះធរណី(ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទ)
ព្រះនាងភូមិ(ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ)
ព្រះម៉ែវសុទរាពោធិសត្វ សិល្បៈជប៉ុន.

ព្រះម៉ែវសុទរាពោធិសត្វ ព្រះវសុទរាពោធិសត្វ (អង់គ្លេស: Vasudhara Bodhisatva) ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វដែលជា មានន័យថាអាទិទេពថែរក្សា ទឹកដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន[១]និង គឺ៖ ព្រះម៉ែធរណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទ. ។[២]និង គឺ៖ព្រះនាងភូមិ នៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទព្រះជាយាទី ២ របស់ព្រះវិស្ណុ ។៙៚[៣] នៃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទបើតាមពុទ្ធប្រវត្តិ នៅពេលដែលមារ (អង់គ្លេស: Mara ) មកផ្ចាញ់ព្រះពុទ្ធនៃយើង ដើម្បីទាមទារយកបល័្លង្កព្រះ ។ ព្រះពុទ្ធនៃយើងបានចង្អុល ទៅព្រះធរណីជាសាក្សី ព្រះនាងគង្ហីងព្រះធរណីក៏ចេញមក ច្បូតសក់ ហើយក៏កើតជាទឹកជំនន់លិច ក្រុងមារ ជាមួយសត្វទឹកជាច្រើន ក្នុងនោះគឺក្រពើបានមកស៊ី ពួកមារនោះ ក្ស័យទៅ ៕ [៤]

ព្រះអវលោកិតេស្វរៈពោធិសត្វ ព្រះម៉ែវសុទរាពោធិសត្វ សិល្បៈនេប៉ាល់.។


រូបភាព[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

  1. [2]SHAKYA Sudan「VasundharaとVasudhara」『印度学仏教学』第59-2号(第61回日本印度学仏教学会学術大会紀要)[2011.03]、「ヴァスダーラー女尊の関連文献について」『密教学研究』第43号[2013.03]、「ネパール仏教文化史の総合的研究」http://kaken.nii.ac.jp/d/p/09F09002.en.html
  2. https://www.hindudevotionalblog.com/2015/04/goddess-nila-devi-consort-of-vishnu.html
  3. https://spktliv.com/archives/9108
  4. Pratapaditya, Pal. (1985) Art of Nepal. p. 32

មើលផងដែរ[កែប្រែ]