រាយព្រះនាមទេវតានំនៃសាសនាព្រាហ្មណ៍ ឬ ហិណ្ឌូ

ពីវិគីភីឌា

រាយព្រះនាមទេវតានំនៃសាសនាព្រាហ្មណ៍ ឬ ហិណ្ឌូ

តេបធីតា
The "Gayatri mantra" has been personified into a goddess.jpg
ព្រះម៉ែហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី
Saraswati Statue at Mhepi.JPG
ព្រះម៉ែសរស្វតី
Suryadeva.jpg
ព្រះនាងសុន្ធយា
La déesse Ganga dans le palais royal (Patan) (8610057880).jpg
ព្រះម៉ែយ៉ាម៉ាណា(ព្រះយមី)
Art Gallery (Tanjore, Inde) (13902683658).jpg
ព្រះម៉ែឧមា
043 Goddess, Candi Belahan (40371201232).jpg
ព្រះនាងលក្ម្សី មហេសី១នៃព្រះនារាយណ៍
042 Goddess, Candi Belahan (40415514341).jpg
ព្រះម៉ែភូមិ( នាងគង្ហីងនៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា )មហេសី២នៃព្រះនារាយណ៍
ព្រះម៉ែចន្ទី
3 Hindu goddess Durga in Southeast Asia.jpg
ព្រះម៉ែទុគា
Kali Fatakeshto Arnab Dutta 2010.JPG
ព្រះម៉ែកាលី
Kalratri Sanghasri 2010 Arnab Dutta.JPG
ព្រះម៉ែរាត្រី ( ងងឹត)
Manasa Devi.jpg
ព្រះម៉ែម៉ាណាសា (ម៉ូណាសា)
038 Kali (25596709097).jpg
ព្រះម៉ែប៉េរីយ៉ាឈី
Prasat Kravan 0637.jpg
ព្រះម៉ែវ៉ៃសាណាវ៉េ
A Devi sculpture in Sri Lanka Goddess Ganga.jpg
ព្រះ​ម៉ែ​គង្គា
Shashthi Arnab Dutta.jpg
ព្រះនាងសៅរ៍ទីហេវី
Prasat Sa Kamphaeng Yai-pano-3.jpg
ព្រះនាងនីឡាទេវី មហេសី៣នៃព្រះនារាយណ៍
The Hindu Goddess Kali LACMA M.83.48 (1 of 9).jpg
ព្រះម៉ែម៉ារីអាម៉ាន់(ម៉ារីម៉ាមែន)
Sita as Goddess LACMA M.80.6.5.jpg
ព្រះនាងសីតាមហេសីនៃព្រះរាម
MADRAS12.JPG
ព្រះនាងរតមុនីមហេសី១នៃព្រះក្រឹស្ណៈ
Radha Krishna Statue at Gokarneshwor Mahadev Temple Premises, Gokarna, Kathmandu.jpg
ព្រះនាងរតថាមហេសី១នៃព្រះក្រឹស្ណៈ
India, dekkan, brahmi, la dea madre, XIII sec.JPG
ព្រះម៉ែព្រហ្មនី(ព្រះម៉ែព្រាហ្មណ៍មនី)
Shitala Arnab Dutta.jpg
ព្រះនាងស៊ីតាឡា
Shree Santoshi Mata.jpg
ព្រះនាងសាន់តូជី បុត្រីព្រះគណេស
Mata kaveri.jpg
ព្រះនាងកាវៃរី
Annapurna Shiva.JPG
ព្រះម៉ែអាណាពូរ៉ាណា

[១][២][៣][៤]

កំណត់[កែប្រែ]

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Himalaya Academy
  2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Iskcon
  3. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Hindus in SA
  4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Dubois

មើលផងដែរ[កែប្រែ]