វត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

​ វត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យជាវត្តមួយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ វត្តនេះស្ថិតក្នុងខណ្ឌ៧មករា ក្បែររង្វង់មូលនាងគង្ហីង។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]


តំនភា្ជប់[កែប្រែ]