វត្តសន្សំកុសល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
 ខ្ញុំគិតថាវត្តសព្វថ្ងៃប្រៀបបានកន្លែង រកលាភមួយដែលជាទីធម្មាចារ្យមួយចំនួនដេកត្រាំបឺតរកសេចក្ដីសុខ  ហើយជាកន្លែងដែលយកស្រោមនៃអំពើល្អមកព័ទ្ធលើបុគ្គលដែលអាក្រក់។   តួយ៉ាងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ធដូចរូបខ្ញុំបានទៅអស្រ័យវត្តដែលពួកយើងយល់ថា ជាកន្លែងដែលផ្ដល់នូវការអប់រំខាងផ្លូវចិត្ត

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បិធ្វើបុណ្យសព្វសាច់ញាតិ តែគួរឲ្យហួសចិត្តពេលដែលចប់ពិធី គណះកម្មការវត្តបានគិតប្រាក់ ទាំងថ្លៃទឹក ភ្លើង នឹងកន្លែងធ្វើបុណ្យ សរុប​ ៦០.០០០០៛ ហើយគិតថ្លៃបូជាដោយឡែក ។ ខ្ញុំឃើញការ ​ចំនាយថវិការជាច្រើនមាន យាយជី តាជី រួមទាំង ក្មេងវត្ត ​ផងដែរ (អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរទៅលើជនរួមឈាមដែលមានជំនឿរយ៉ាងជ្រៅទៅលើពុទ្ធសាសនា ) ថា៖

  តើអ្នកយល់យ៉ាងណាទៅលើសង្គមសាសនារបស់អ្នកបច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកបន្តជឿរដោយខ្វះហេតុផលបន្តឬ យ៉ាងណា ? 
  តើអ្នកបន្តអោយអំពើរបែបនេះ រីកធំតរទៅទៀតឬយ៉ាងម៉េច ?