អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ/ប្រអប់ខ្សាច់/គ្រោងប្រធានបទ កម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទីតាំងប្រទេសកម្ពុជា

The following outline is provided as an overview of and topical guide to កម្ពុជា:

កម្ពុជា – a sovereign country located in Southeast អាស៊ី with a population of over 13 million people.[១] កម្ពុជា is the successor state of the once powerful Hindu and Buddhist Khmer Empire, which ruled most of the Indochinese Peninsula between the eleventh and fourteenth centuries. កម្ពុជា's main industries are garments, tourism, and construction. In 2007, foreign visitors to Angkor Wat alone almost hit the 4 million mark.[២]

General reference[កែប្រែ]

An enlargeable relief map of កម្ពុជា

ភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា[កែប្រែ]

An enlargeable topographic map of កម្ពុជា
 Vietnam 1,228 km
 Thailand 803 km
 Laos 541 km
  • Coastline: 443 km

ធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជា[កែប្រែ]

លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជា[កែប្រែ]

Regions of កម្ពុជា[កែប្រែ]

Main article: Regions of កម្ពុជា

Ecoregions of កម្ពុជា[កែប្រែ]

Main article: Ecoregions in កម្ពុជា

Administrative divisions of កម្ពុជា[កែប្រែ]

Main article: Administrative divisions of កម្ពុជា
ខេត្ត-ក្រុង (រាជធានី)នានានៃប្រទេសកម្ពុជា[កែប្រែ]
ស្រុក-ខណ្ឌនានានៃប្រទេសកម្ពុជា[កែប្រែ]
Municipalities of កម្ពុជា[កែប្រែ]

ប្រជាសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា[កែប្រែ]

Main article: Demographics of កម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជា[កែប្រែ]

Main article: រាជរដ្ឋាភិបាល of កម្ពុជា and នយោបាយ of កម្ពុជា

Branches of government[កែប្រែ]

Executive branch of the government of កម្ពុជា[កែប្រែ]

Legislative branch of the government of កម្ពុជា[កែប្រែ]

Judicial branch of the government of កម្ពុជា[កែប្រែ]

Foreign relations of កម្ពុជា[កែប្រែ]

សមាជិកភាពក្នុងអង្គការអន្តរជាតិនានា[កែប្រែ]

The Kingdom of កម្ពុជា is a member of:[១]

Law and order in កម្ពុជា[កែប្រែ]

Main article: Law of កម្ពុជា

Military of កម្ពុជា[កែប្រែ]

Main article: Military of កម្ពុជា

Local government in កម្ពុជា[កែប្រែ]

ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា[កែប្រែ]

Main article: History of កម្ពុជា, Timeline of the history of កម្ពុជា, and Current events of កម្ពុជា

Culture of កម្ពុជា[កែប្រែ]

The entrance to the main temple of Angkor Wat

The arts in កម្ពុជា[កែប្រែ]

Sports in កម្ពុជា[កែប្រែ]

Main article: Sports in កម្ពុជា

Economy and infrastructure of កម្ពុជា[កែប្រែ]

Main article: Economy of កម្ពុជា

Education in កម្ពុជា[កែប្រែ]

Main article: Education in កម្ពុជា

Health in កម្ពុជា[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. ១,០ ១,១ "កម្ពុជា" The World Factbook United States Central Intelligence Agency July 15, 2009 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ July 23, 2009
  2. San Miguel eyes projects in Laos, កម្ពុជា, Myanmar

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ស្វែងរកបន្ថែមអំពី កម្ពុជា នៅលើគំរោងផ្សេងៗទៀតរបស់វិគីខាងក្រោម៖
Wiktionary-logo-en.png វិគីនានុក្រមនិយមន័យ
Wikibooks-logo.svg វិគីសៀវភៅសៀវភៅឬសេចក្តីពន្យល់ផ្សេងៗ
Wikiquote-logo.svg វិគីពាក្យពេជន៍ប្រជុំ​ពាក្យពេជន៍​របស់មនុស្ស​ល្បីៗ
Wikisource-logo.svg វិគីបណ្ណាល័យប្រភពអត្ថបទផ្សេងៗ
Commons-logo.svg វិគីមេឌា Commonsពហុមេឌា
Wikinews-logo.svg វិគីពត៌មានពត៌មាន
Wikiversity-logo-en.svg វិគីសកលវិទ្យាល័យប្រភពសិក្សារៀនសូត្រ

សៀវភៅផែនទីវិគីមីឌាកម្ពុជា

ផ្លូវការ
Overviews
ផ្សេងៗ