អ្នកប្រើប្រាស់:Vichith

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

User:Vichith/ទំនាក់ទំនងសង្គម

អ្នកប្រើប្រាស់
.
ប្រុស Male.svg
កើតនៅ: ឆ្នាំ១៩៨៨
មុខរបរ: អ្នកកាសែត
ភាសា:
km-1 ភាសាខ្មែរ
Wikipedia-logo.png នៅក្នុងវិគីភីឌាខ្មែរមាន ៨២៨០ អត្ថបទ


ការប៉ះ

Chat មកខ្ញុំសម្រាប់ជួយដល់វិគីភីឌា: vichithdbs(gmail) / vichithdbs(yahoo) #wikipedia

កិច្ចការរបស់ខ្ញុំ

ព័ត៌មានពីកម្ពុជា ចិត្តកូនខ្មែរ

សំរាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនង​ជាមូយខ្ញុំសូមចូលទីនេះ

សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ទំព័រ​របស់​ខ្ញុំ!
វិគីភីឌានិយាយភាសាខ្មែរ!

អភិបាល​ទាំង៩នៃវិគីភីឌាខ្មែរ​បច្ចុប្បន្នគឺ៖

មកពីប្រទេស កម្ពុជា