​​ ព្រះម៉ែម៉ាជូ

ពីវិគីភីឌា
​​​ ​ ​ ព្រះម៉ែម៉ាជូ
(ព្រះសមុទ្រទេវីចិន)
សាសនា សាសនាអ្នកស្រុកចិន
សាសនាតាវ
សាសនាខុងជឺ
ភាសាចិន 媽祖
ភាសាអង់គ្លេស: Mazu
(Maternal Ancestor)
ទេវរូបព្រះម៉ែម៉ាជូ (ព្រះសមុទ្រទេវី ).

​​ ព្រះម៉ែម៉ាជូ (អង់គ្លេស: goddess Mazu ចិន: 媽祖 ) គឺ ទេពធីតានៃ សាសនាអ្នកស្រុកចិន - សាសនាតាវ - សាសនាខុងជឺ ព្រះនាង គឺ ទេពធីតារក្សាមហាសមុទ្រ .។ ៚ [១]

ព័ត៌មានលម្អិត[កែប្រែ]

  • សាស្ត្រាវុធក្នុងព្រះហត្ថ ៖


កំណត់[កែប្រែ]

  1. 濱下武志,《中國、東亞與全球經濟――區域與歷史的視角》北京:社會科學文獻出版社,2009,275頁

មើលផងដែរ[កែប្រែ]