កោះឃ្យូស្ស៊ូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តំបន់ឃ្យឺស្យ៊ឺគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]