ខុងជឺ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Confucius
Confucius Tang Dynasty.jpg
A portrait of Confucius by the Tang Dynasty artist Wu Daozi (680–740)
កើត 551 មុនគ.ស
Zou, ខេត្តលូ
ស្លាប់ 479 BC (aged 71-72)
Lu State
សញ្ជាតិ ប្រទេសចិន
សម័យ ទស្សនវិទូបុរាណ
តំបន់ ទស្សនវិទូចិន
School ស្ថាបនិកនៃ សាសនាខុងជឺ
Main interests Moral philosophy, Social philosophy, Ethics
Notable ideas Confucianism

ខុងជឺ (៥៥១ - ៤៧៩ មុនគ.ស) ជាគ្រូបង្រៀន ទស្សនវិទូ អ្នកនយោបាយ និងជាស្ថាបនិកសាសនាជនជាតិចិន។ ឈ្មោះដើម គឺ ខុងជឺ ឬ ចុងនី។ កាលពីកុមារភាព លោកជាសិស្សដែលចូលចិត្តសិក្សា និង ជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ខាងសាសនា និង ទំនៀមទំលាប់។ មិនសូវខុសពី សូក្រាត ប៉ុន្មានទេ លោកខុងជឺ ជួនកាលមិនឆ្លើយសំនួរពីទស្សនវិជ្ជាដោយខ្លួនឯងទេ ដោយលោកអោយមនុស្សសញ្ជឹងគិតពីបញ្ហា និងរៀនពីអ្នកដទៃ ជាពិសេស ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ លោកក៏គិតថា មនុស្សគួតែទទួលបានអំណាច ដោយសាសេចក្ដីល្អ និង ជំនាញរបស់ពួកគេ ដោយមិនមែនដោយសាបានមកពីគ្រួសាឡើយ។
ខុងជឺ ចង់អោយមនុស្សគិតពីអ្នកដទៃ ច្រើនជាងគិតអំពីប្រាក់ និង ខ្លួនឯង។
ខុងជឺគិតថា មនុស្សអាចមានទំនាក់ទំនង ៥ យ៉ាងគឺៈ