សេរីភាព

ពីវិគីភីឌា

សេរីភាព គឺជាបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណះនៃភាពសុខសាន្ដ ដោយគ្មានអំពើហិង្សា ហើយមានសេរីភាពពេញលេញដោយ ខ្លាចនូវអំពើហិង្សា។ តាមធម្មតា តាមការយល់ឃើញនូវពេលនេះ ដូចជាមិនមានជម្លោះកើតមានឡើង,​ សេរីភាពផងដែរបានណែនាំយើង អំពីរបៀបរស់នៅ អោយមានភាពសិ្នតស្នាលជាមួយគ្នានឹងគ្នា ឬរវាងបុគ្គលដែលយើងមិងធ្លាប់ស្កាល់ពីមុនមក ឬមានទំនាក់ទំននល្អជាមួយបុគ្គលផ្សេងទៀត, ភាពរុងរឿងនៃសង្គមឫសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើននោះគឺគ្មានអ្វីគួរអោយខ្វល់ខ្វាយនោះទេ, ការបង្កើត​អោយមានភាពស្មើរគ្នានៅក្នុងប្រទេស, ហើយការគ្រប់គ្រងនយោបាយមានការរៀ​បចំបានល្អប្រសើរសំរាប់ប្រជាជនលើសកលលោកបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអន្ដរជាតិ,ពេលសន្ដិភាព គឺមិនមែនមានត្រឹមតែ ភាពគ្មានសង្គ្រាម និង ភាពគ្មានអំពើហិង្សាកើតមាននោះទេ,​ ប៉ុន្ដែថែមទាំងហ៊ានប្រឈមមុនរាល់ចំនុចវិជ្ជមានជាច្រើនទៀត ហើយត្រូវចេះគោរពចំពោះជាតិរបស់ខ្លូន​ ព្រមទាំងមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចល្អជាមូយប្រទេសជិតខាង។

អគារសន្ដិភាព
សញ្ញានៃសន្ដិភាព