ទំព័រគំរូ:Infobox website

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox website
| name         = 
| logo         = 
| logocaption     = 
| screenshot      = 
| collapsible     = 
| collapsetext     = 
| caption       = 
| url         = <!-- {{URL|www.example.com}} -->
| slogan        = 
| commercial      = 
| type         = 
| registration     = 
| language       = 
| num_users      = 
| content_license   = 
| programming language = 
| owner        = 
| author        = 
| editor        = 
| launch_date     = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| revenue       = 
| alexa        = 
| ip          = 
| current_status    = 
| footnotes      = 
}}

Parameters[កែប្រែ]

All parameters are optional. Avoid linking to an article more than once within the infobox.

An infobox for articles about website

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Logologo

The website logo.

Unknownoptional
Logo Captionlogocaption

Caption for the logo.

Unknownoptional
Screenshotscreenshot

A screen photo of the homepage; see: [[:File:EnglishWikipediaMainPage3rdAugust2007.PNG|Example 1]].

Unknownoptional
Collapsiblecollapsible

Whether the screenshot should be collapsed / visible at page load. (Yes / No)

Unknownoptional
Collapse Textcollapsetext

Text for the header of the collapsed section, defaults to ''Screenshot''.

Unknownoptional
Captioncaption

Caption saying screenshot of <nowiki><website name></nowiki> as of <nowiki><date></nowiki>.

Unknownoptional
Urlurl

The most used [[URL]] of the website.

Unknownoptional
Sloganslogan

The slogan of the website.

Unknownoptional
Commercialcommercial

Is the site commercially run / owned? (Yes / No)

Unknownoptional
Typetype

The type of website.

Unknownoptional
Registrationregistration

Is there registration? (None / Optional / Required)

Unknownoptional
Languagelanguage

The language(s) the website is available in.

Unknownoptional
Num Usersnum_users

The number of registered users the website has.

Unknownoptional
Content Licensecontent_license

The license of the content of the site. Works same as content_licence.

Unknownoptional
Content Licencecontent_licence

The license of the content of the site. Works same as content_license.

Unknownoptional
Programming Languageprogramming language

Programming language written or coding done for the website.

Unknownoptional
Ownerowner

The current owner, company name / persons name / alias, etc.

Unknownoptional
Authorauthor

The person or entity that writes for the website.

Unknownoptional
Editoreditor

The person or entity that edits the website.

Unknownoptional
Launch Datelaunch_date

When the website was launched, check the [[Whois|WHOIS]] database, if needed.

Unknownoptional
Revenuerevenue

The approximate revenue of the site.

Unknownoptional
Alexaalexa

The website's current [[Alexa Internet|Alexa]] ranking (find on [http://www.alexa.com Alexa.com]; make sure to cite Alexa's page for this info.)

Unknownoptional

Example[កែប្រែ]

Wikipedia
A white sphere made of large jigsaw pieces. Letters from several alphabets are shown on the pieces.
Wikipedia wordmark
The logo of Wikipedia, a globe featuring glyphs from several writing systems
អាសយដ្ឋានwikipedia.org
ពាក្យ​ស្លោកThe Free Encyclopedia
ពាណិជ្ជកម្ម?No
ប្រភេទ​គេហទំព័រInternet encyclopedia
ការ​ចុះ​ឈ្មោះOptional, but is required for certain tasks such as editing protected pages, creating pages in English Wikipedia and uploading files
ភាសា​ដែល​មាន275 active editions (285 in total)
អ្នក​ប្រើ35 million (total registered in all editions)[១]
អាជ្ញាបណ្ណ​មាតិកាCreative Commons Attribution / Share-Alike 3.0 (most text also dual-licensed under GFDL)
Media licensing varies
ម្ចាស់Wikimedia Foundation (non-profit)
បាន​បង្កើត​ដោយJimmy Wales, Larry Sanger[២]
បាន​ដាក់​ចេញមករា 15, 2001 (2001-01-15) (20 years ago)
ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្នOnline
{{Infobox website
| name      = Wikipedia
| logo      = [[File:Wikipedia-v2-logo.svg|frameless|150px|alt=A white sphere made of large jigsaw pieces. Letters from several alphabets are shown on the pieces.]] <br />[[File:Wikipedia wordmark.svg|150px|Wikipedia wordmark]]
| logocaption   = The [[logo of Wikipedia]], a globe featuring [[glyph]]s from several writing systems
| screenshot   = [[File:Www.wikipedia.org screenshot 2018.png|border|300px|alt=Wikipedia's homepage with links to many languages.]]
| collapsible   = yes
| caption     = Screenshot of Wikipedia's multilingual portal.
| url       = {{URL|http://www.wikipedia.org}}
| slogan     = The Free Encyclopedia
| commercial   = No
| type      = [[Internet encyclopedia]]
| registration  = Optional, but is required for certain tasks such as editing protected pages, creating pages in English Wikipedia and uploading files
| language    = 275 active editions (285 in total)
| num_users    = 35 million (total registered in all editions)<ref>[[meta:List of Wikipedias#Grand Total|Grand Total]]. Wikimedia. June 10, 2012. Retrieved June 11, 2012.</ref>
| content license = {{nobr|[[Creative Commons licenses|Creative Commons Attribution / Share-Alike]] 3.0}} (most text also dual-licensed under [[GFDL]]) <br />Media licensing varies
| owner      = [[Wikimedia Foundation]] (non-profit)
| author     = [[Jimmy Wales]], [[Larry Sanger]]<ref name="Sidener" />
| launch date   = {{Start date and years ago|mf=yes|2001|1|15}}
| current status = Online
}}

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

 1. Grand Total. Wikimedia. June 10, 2012. Retrieved June 11, 2012.
 2. Sidener, Jonathan (September 23, 2006). "Wikipedia co-founder looks to add accountability, end anarchy". The San Diego Union-Tribune. http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20060923/news_lz1n23wiki.html។ បានយកមក 2007-03-25. "The origins of Wikipedia date to 2000, when Sanger was finishing his doctoral thesis in philosophy and had an idea for a Web site."