ទំព័រគំរូ:Organization infoboxes

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]
WikiProject Infoboxes
Style and help
បញ្ជី
ការសំអាត
Cleanup categories:

Talkpage templates:
{{Cleanup-infobox}}
{{Newinfobox}}
{{Reqinfobox}}
Article templates:
{{Missing-taxobox}}

ការបង្កើត

Meta template:
{{Infobox}}
Proposals:
List of infoboxes/Proposed

Usage[កែប្រែ]

Place the {{Organization infoboxes}} template on the very pages that it lists. Just in case though, you can check here: Special:WhatLinksHere/Template:Organization infoboxes.

See also[កែប្រែ]