មធ្យមហែងស៍

ពីវិគីភីឌា

មធ្យមហែងស៍នៃពីរចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន និង ត្រូវបានអោយនិយមន័យដោយ Bhatia គឺថា៖

.

ដែល 0 ≤ x ≤ 1/2 ។

ចំពោះតំលៃផ្សេងគ្នានៃ x មធ្យមហែងស៍នេះបន្ថែមបន្ថយរវាងមធ្យមនព្វន្ឋ (x = 0) និង មធ្យមធរណីមាត្រ (x = 1/2) គឺថាចំពោះ 0 < x < 1/2:

.

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]